Vad vi gjort

Ledningsgruppsutveckling – Ramboll

Så fick vi ut strategin i händer och fötter.

Leadership Program NOBA

Ledarskapsprogram – NOBA

Ett program för en framgångsrik sammanslagning och en gemensam grund för ledarskap

Ledarskapsutbildning Alleima

Ledarskapsutbildning – Alleima

Ett konkret program direkt kopplat till strategin

Förankring av Hållbarhetsfokus – Newsec

Så förankrade vi vårt hållbarhetsfokus och skapade förutsättningar för alla att bidra

OKR och förändringsarbete – Excillum

Så skapade vi engagemang och tydlighet

Säljsatsning gav hållbarhetslyft & bättre kundrelationer – Tre Sverige

Säljkulturen omsattes till en hållbar arbetsmiljö

Projektledning – Systembolaget

Den agila projektledningsmetoden gav framdrift, engagemang och effekt.

Nya företagsvärderingar – AVISEQ

Så blev de nya företagsvärderingarna verktyg för att nå affärsplanen.

Organisationskultur

Organisationskultur – Sweco

En tydligare organisationskultur hjälpte alla medarbetare att bidra till ”Vi är Sweco".

hästar på äng i solnedgång

Agil HR – Starstable

Så blev vår organisation mer agil.

Värderingsarbete – Quickspin

Så fick vi med oss medarbetarna på tillväxtresan.

Employer Branding Klövern

Employer Branding – Klövern

Startskottet för engagemang och delaktighet.

ledningsgruppsutveckling med tillit

Ledningsgruppsutveckling med tillit – WSP (T&I)

Så byggde vi en stark tillit i ledningsgruppen.

Ledarutvecklingsprogram på Hemnet

Ledarutvecklingsprogram – Hemnet

Vi bygger ett starkt ledarforum.

Förändringsarbete

Förändringsledning – Janssen

Så gick vi från målbild till nya vanor.

interim chef

Interim chef – Sweco

Vi sökte en vikarie och fick en raketmotor!

People Expert – Rights and Brands

Dedikerat expertstöd när vi byggde vår nya teambaserade organisation.

Outplacement & Next Step

Så blev en jobbig omställning vår nystart!

Kommunikationskoncept- Svenska Läkare Mot Kärnvapen

Från strategi till kommunikationskampanj med ikoniska budskap som bar hela vägen genom bruset

Doings potion bottles

Vad vi gjort

Ledningsgruppsutveckling – Ramboll

Så fick vi ut strategin i händer och fötter.

Leadership Program NOBA

Ledarskapsprogram – NOBA

Ett program för en framgångsrik sammanslagning och en gemensam grund för ledarskap

Ledarskapsutbildning Alleima

Ledarskapsutbildning – Alleima

Ett konkret program direkt kopplat till strategin

Säljsatsning gav hållbarhetslyft & bättre kundrelationer – Tre Sverige

Säljkulturen omsattes till en hållbar arbetsmiljö

Projektledning – Systembolaget

Den agila projektledningsmetoden gav framdrift, engagemang och effekt.

Nya företagsvärderingar – AVISEQ

Så blev de nya företagsvärderingarna verktyg för att nå affärsplanen.

Organisationskultur

Organisationskultur – Sweco

En tydligare organisationskultur hjälpte alla medarbetare att bidra till ”Vi är Sweco".

hästar på äng i solnedgång

Agil HR – Starstable

Så blev vår organisation mer agil.

Värderingsarbete – Quickspin

Så fick vi med oss medarbetarna på tillväxtresan.

Employer Branding Klövern

Employer Branding – Klövern

Startskottet för engagemang och delaktighet.

ledningsgruppsutveckling med tillit

Ledningsgruppsutveckling med tillit – WSP (T&I)

Så byggde vi en stark tillit i ledningsgruppen.

Ledarutvecklingsprogram på Hemnet

Ledarutvecklingsprogram – Hemnet

Vi bygger ett starkt ledarforum.

Förändringsarbete

Förändringsledning – Janssen

Så gick vi från målbild till nya vanor.

interim chef

Interim chef – Sweco

Vi sökte en vikarie och fick en raketmotor!

People Expert – Rights and Brands

Dedikerat expertstöd när vi byggde vår nya teambaserade organisation.

Outplacement & Next Step

Så blev en jobbig omställning vår nystart!

Kommunikationskoncept- Svenska Läkare Mot Kärnvapen

Från strategi till kommunikationskampanj med ikoniska budskap som bar hela vägen genom bruset