Kundcase

KUND: Tre Sverige

Kulturen omsattes till ett hållbart arbetsliv

“Vi satt i ett knepigt läge med projektet Kundmötet; vår affärsövergripande och omfattande utbildningssatsning för att få till hållbar säljtaktik, som inte gav effekt. Vi hade behov av stöttning i allt från strategi till process- och projektledning.

Direkt när Doings klev in blev det skillnad, vi såg genast stor handlingskraft kombinerat med ödmjukhet och nyfikenhet. De skapade tydlighet och struktur vad gällde projekt-organisation, roller, kommunikation och konkreta beteenden.

Med ett agilt arbetssätt och stor vana att jobba mot seniora beställare gav de den vägledning vi behövde; vår kultur omsattes till ett hållbart arbetsliv och tryggare medarbetare i kundmötet. Denna investering kommer ha en långsiktig effekt på vår affär samtidigt som vi haft kul på vägen!”

CECILIA ERIKSSON, CHRO/HR-direktör, Tre Sverige

Kundcase

KUND: TRE SVERIGE

Kulturen omsattes till ett hållbart arbetsliv.

“Vi satt i ett knepigt läge med projektet Kundmötet; vår affärsövergripande och omfattande utbildningssatsning för att få till hållbar säljtaktik, som inte gav effekt. Vi hade behov av stöttning i allt från strategi till process- och projektledning.

Direkt när Doings klev in blev det skillnad, vi såg genast stor handlingskraft kombinerat med ödmjukhet och nyfikenhet. De skapade tydlighet och struktur vad gällde projektorganisation, roller, kommunikation och konkreta beteenden.

Med ett agilt arbetssätt och stor vana att jobba mot seniora beställare gav de den vägledning vi behövde; vår kultur omsattes till ett hållbart arbetsliv och tryggare medarbetare i kundmötet. Denna investering kommer ha en långsiktig effekt på vår affär samtidigt som vi haft kul på vägen!”

CECILIA ERIKSSON, CHRO/HR-direktör, Tre Sverige

VAD VAR UTMANINGEN?

2021 initierade Tre Sverige att en större affärsövergripande metodik för Kundmötet skulle genomföras för samtliga medarbetare i kundnära roller. Detta utbildningsinitiativ är den största sälj- och medarbetarsatsningen inom kundnära organisationer Tre Sverige någonsin har gjort.

Den nya metodiken grundar sig på beteendevetenskapliga principer och ett coachande förhållningssätt i syfte att kunden ska få ett mer effektivt och enhetligt bemötande.  

VARFÖR VALDE NI DOINGS?

Under 2022 startade många parallella initiativ samtidigt och man mäktade inte med att sätta strategin och den stora utrullningen av utbildningen med interna resurser. Tre Sverige bestämde därför att ta in extern process– och projektledning via Doings.

Doings har ett uttalat iterativt och agilt tillvägagångssätt i samtliga uppdrag som tilltalade Tre Sverige, inte minst med tanke på vår höga förändringstakt. En metod enligt Design Thinking – Double Diamond – tillämpades direkt när Doings kom in för att rama in såväl uppdrag som effekt av utbildningen. Man satte även ”Definition of Done” och identifierade vilka mätbara förflyttningar som krävdes för att nå dit.

Valet föll också på Doings tack vare deras processerfarna konsulter som är vana att jobba mot seniora styrgrupper och beställare, hantera komplexitet och rätt strategi ut i händer och fötter.  

VAD VAR LÖSNINGEN?

När Doings kom in gjordes omgående en nuläges- och behovsanalys genom enkäter och djupintervjuer. Utifrån data som samlades in rekommenderades ett omtag i strategin och projektet för att kunna förväntanshantera inför den fortsatta utrullningen av utbildningen.

Doings och projektgruppen på Tre Sverige satte sedan gemensamt en tydlig projektorganisation med mål för effektivitet, kvalitet och sociala miljöeffekter samt en distinkt rollfördelning.

Vidare förankrades förutsättningar för kontinuerliga förbättringar genom att sätta interna strukturer för förvaltning, arbetssätt och kommunikation. För att få till förändring på riktigt och stötta i konkreta beteenden genomförde Doings även moduler inom Tre Sveriges egna ledarutbildningar.

VAD BLEV RESULTATET?
 1. TYDLIG STRATEGI & PROJEKTPLAN: En tydlig, välgrundad strategi, projektorganisation och projektplan för utbildningen under en rimlig genomförandeperiod.  
 2. HÅLLBAR METODIK & BÄTTRE INTERN SAMVERKAN: Bättre förutsättningar för kontinuerliga förbättringar av säljmetodiken och kundmötet samt ett utvecklat internt samarbete. 
 3. HÅLLBARA MEDARBETARE: Den beteendevetenskapligt grundade säljtaktiken drar avsevärt mycket mindre negativ energi. Det gör i sin tur att medarbetarna är mer hållbara över tid.  
 4. ÖKADE FÖRUTSÄTTNINGAR ATT ATTRAHERA FLER KVINNOR: Taktiken går i linje med Tre Sveriges jämställdhetsplan (50/50 kvinnor/män år 2025) då en mer hållbar säljtaktik lockar och attraherar fler kvinnor.  
 5. ÖKAD MOTIVATION & TRYGGHET FRAMÅT: En väl planerad och förankrad metodik samt möjlighet att under utbildningen få träna på konkreta, vardagsnära beteenden har skapat förutsättningar för Tre Sverige att jobba vidare med den hållbara säljmetodiken på egen hand. 

 

Tre Sverige (Hi3G Access AB) startades i december 2000 med visionen att skapa en helt ny plattform för mobil kommunikation. Sedan dess har bolaget växt med enorm hastighet och äger och driver idag 3G-, 4G- och 5G-mobilnät i både Sverige och Danmark.

TJÄNSTER


 • Säljstrategi
 • Hållbarhetsstrategi
 • Kommunikationsstrategi
 • Implementera målstyrningsmetoder
 • Förändringsledning
 • Projektledning
 • Agil HR
 • Ledarutveckling
 • Reskilling och upskilling
 • Fysiska och digitala utbildningar
 • Aktivering av nya vanor och beteenden