Vad vi gör

Vi gör långsiktigt, lönsamt, effektivt och med hela individen, teamet,organisationen och planeten i fokus.


Strategi & Struktur

Förändringstakten har aldrig varit högre. Oavsett om det är en transformation av omvälvande mått eller ett mindre förändringsprojekt är en engagerande vision och strategi nyckeln till handlingskraft och effekt.

Vi på Doings faciliterar er i att visualisera er målbild och att definiera ert Why – syfte och mening med ert förändringsarbete. Vi tar fram och utformar er strategi i nära samarbete med er för att matcha förändringsarbetet till verksamhetens mål.

Vi säkerställer att strategin förankras i hela organisationen och hjälper er att implementera en engagerande målstyrningsmetod (japp, den finns) som driver förändringen framåt. Så att alla är med på tåget.

Exempel på tjänster:
 • Hållbarhetsstrategi
 • Varumärkesstrategi
 • Employer brandingstrategi
 • HR-strategi
 • Strategier för mångfald, inkludering, tillhörighet
 • Implementera målstyrningsmodeller
 • Strategi för lärande organisationer
 • Agil HR
 • Projektledning

Kommunikation & Varumärke

Världen ställer just nu om till att skapa en hållbar framtid. Oavsett var ni befinner er på er resa hjälper vi er att bygga ert varumärke inifrån och ut – äkta och autentiskt. Där kraften och värdet kommer inifrån och speglas transparent utåt.

Oavsett om det handlar om medarbetarerbjudandet eller om hela varumärkesresan jobbar vi på Doings sida vid sida med er för att vaska fram ert unika erbjudande.  Här är en kreativ och engagerande kommunikation, både intern och extern, acceleratorn som får det att hända.

Exempel på tjänster:
 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapsplattform
 • Kommunikationskoncept
 • Kanalstrategi
 • Intern kommunikation
 • Extern kommunikation
 • EVP

Kultur & Ledarskap

Kulturen är tveklöst ett av våra starkaste vapen för att stimulera rätt beteenden för att nå våra mål. Dessutom skapar kulturen en starkare kund- och medarbetarupplevelse.

Vi har metoderna för att gemensamt definiera byggstenarna i er kultur, från syfte/vision ner till beteenden. Och att få ut kulturen i hela verksamheten.

Vare sig det handlar om att identifiera eller boosta er kultur, behövs ett ledarskap präglat av tillit och tydlighet. Som stärker både engagemang och välmående. Våra ledarutvecklare  utmanar, inspirerar och tränar ledare i att utveckla sitt ledarskap och att leva och leda med kulturen som tydlig kompass.

Exempel på tjänster:
 • Värderingsarbete
 • Kulturutvecklingsprojekt
 • Definiering och aktivering av kultur
 • Ledarutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Ledarskapscoaching
 • Bollplank till HR/VD
 • Rådgivning till Hållbarhets-/Kommunikationschef
 • Reskilling och upskilling
 • Employee Experience

Vanor & Beteenden

Strategier och mål blir till verklighet först när vi skapar en kollektiv beteendeförändring. Avgörande för effektfullt och hållbart förändringsarbete är att förändringen syns nya i vanor och beteenden, på alla nivåer i organisationen.

Medarbetare som känner sig delaktiga och involverade samt vet HUR de ska bidra, gör det. Det är så vi skapar effektiva, psykologiskt trygga och framgångsrika team. Med medarbetare som har energi, engagemang och vilja att prestera hållbart över tid.

Oavsett om det handlar om att stärka sitt självledarskap, att maximera sin potential eller öka sitt engagemang.  Våra ledarutvecklare, coacher och samtalsterapeuter finns här och erbjuder en spark där bak eller stadig hand i ryggen.

Exempel på tjänster:
 • Aktivering av nya vanor och beteenden
 • Fysiska och digitala utbildningar
 • Train the Trainer
 • Workshops
 • Individuell coaching 
 • Samtalsstöd
 • Mentorskap
 • Teamutveckling
 • Omställningsstöd

Från ord till handling

Att få ut förändringen i händer och fötter är en konst. Nyckeln till framgång är en kombination av kommunikation och delaktighet. I 3 steg.

Alla människor vill utvecklas, tror vi. Så länge man känner sig trygg, stimulerad och att man skapar värde. Genom att involvera medarbetare i förändringsarbetet och förankra med såväl information, dialog, reflektion som att testa och utvecklas tillsammans, skapar vi bästa förutsättningar att gå från ord till handling och nya kollektiva vanor.

doings model in swedish
light bulb to do stickers and leaves

Vad vi gör

Vi gör långsiktigt, lönsamt, effektivt och med hela individen, teamet, organisationen och planeten i fokus.

Strategi & Struktur

Förändringstakten har aldrig varit högre. Oavsett om det är en transformation av omvälvande mått eller ett mindre förändringsprojekt är en engagerande vision och strategi nyckeln till handlingskraft och effekt.

Vi på Doings faciliterar er i att visualisera er målbild och att definiera ert Why – syfte och mening med ert förändringsarbete. Vi tar fram och utformar er strategi i nära samarbete med er för att matcha förändringsarbetet till verksamhetens mål.

Vi säkerställer att strategin förankras i hela organisationen och hjälper er att implementera en engagerande målstyrningsmetod (japp, den finns) som driver förändringen framåt. Så att alla är med på tåget.

Exempel på tjänster:

 • Hållbarhetsstrategi
 • Varumärkesstrategi
 • Employer brandingstrategi
 • HR-strategi
 • Strategier för mångfald, inkludering, tillhörighet
 • Implementera målstyrningsmodeller
 • Strategi för lärande organisationer
 • Agil HR
 • Projektledning

Varumärke & Kommunikation

Världen ställer just nu om till att skapa en hållbar framtid. Oavsett var ni befinner er på er resa hjälper vi er att bygga ert varumärke inifrån och ut – äkta och autentiskt. Där kraften och värdet kommer inifrån och speglas transparent utåt.

Oavsett om det handlar om medarbetarerbjudandet eller om hela varumärkesresan jobbar vi på Doings sida vid sida med er för att vaska fram ert unika erbjudande.  Här är en kreativ och engagerande kommunikation, både intern och extern, acceleratorn som får det att hända.

Exempel på tjänster:

 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapsplattform
 • Kommunikationskoncept
 • Kanalstrategi
 • Intern kommunikation
 • Extern kommunikation
 • EVP

Kultur & Ledarskap

Kulturen är tveklöst ett av våra starkaste vapen för att stimulera rätt beteenden för att nå våra mål. Dessutom skapar kulturen en starkare kund- och medarbetarupplevelse.

Vi har metoderna för att gemensamt definiera byggstenarna i er kultur, från syfte/vision ner till beteenden. Och att få ut kulturen i hela verksamheten.

Vare sig det handlar om att identifiera eller boosta er kultur, behövs ett ledarskap präglat av tillit och tydlighet. Som stärker både engagemang och välmående. Våra ledarutvecklare  utmanar, inspirerar och tränar ledare i att utveckla sitt ledarskap och att leva och leda med kulturen som tydlig kompass.

Exempel på tjänster:

 • Värderingsarbete
 • Kulturutvecklingsprojekt
 • Definiering och aktivering av kultur
 • Ledarutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Ledarskapscoaching
 • Bollplank till HR/VD
 • Rådgivning till Hållbarhets-/Kommunikationschef
 • Reskilling och upskilling
 • Employee Experience

Vanor & Beteenden

Strategier och mål blir till verklighet först när vi skapar en kollektiv beteendeförändring. Avgörande för effektfullt och hållbart förändringsarbete är att förändringen syns i nya vanor och beteenden, på alla nivåer i organisationen.

Medarbetare som känner sig delaktiga och involverade samt vet HUR de ska bidra, gör det. Det är så vi skapar effektiva, psykologiskt trygga och framgångsrika team. Med medarbetare som har energi, engagemang och vilja att prestera hållbart över tid.

Oavsett om det handlar om att stärka sitt självledarskap, att maximera sin potential eller öka sitt engagemang.  Våra ledarutvecklare, coacher och samtalsterapeuter finns här och erbjuder en spark där bak eller stadig hand i ryggen.

Exempel på tjänster:

 • Aktivering av nya vanor och beteenden
 • Fysiska och digitala utbildningar
 • Train the Trainer
 • Workshops
 • Individuell coaching 
 • Samtalsstöd
 • Mentorskap
 • Teamutveckling
 • Omställningsstöd

Från ord till handling

Att få ut förändringen i händer och fötter är en konst. Nyckeln till framgång är en kombination av kommunikation och delaktighet. I 3 steg.

Alla människor vill utvecklas, tror vi. Så länge man känner sig trygg, stimulerad och att man skapar värde. Genom att involvera medarbetare i förändringsarbetet och förankra med såväl information, dialog, reflektion som att testa och utvecklas tillsammans, skapar vi bästa förutsättningar att gå från ord till handling och nya kollektiva vanor.