Vad vi gör

Vi gör långsiktigt, lönsamt, effektivt och med hela individen, teamet,organisationen och planeten i fokus.


Strategi & Struktur

Förändringstakten har aldrig varit högre. Oavsett om det är en transformation av omvälvande mått eller ett mindre förändringsprojekt är en engagerande vision och strategi nyckeln till handlingskraft och effekt.

Vi på Doings faciliterar er i att visualisera er målbild och att definiera ert Why – syfte och mening med ert förändringsarbete. Vi tar fram och utformar er strategi i nära samarbete med er för att matcha förändringsarbetet till verksamhetens mål.

Vi säkerställer att strategin förankras i hela organisationen och hjälper er att implementera en engagerande målstyrningsmetod (japp, den finns) som driver förändringen framåt. Så att alla är med på tåget.

Exempel på tjänster:
 • Varumärkesstrategi
 • Employer brandingstrategi
 • HR-strategi
 • Strategier för mångfald, inkludering, tillhörighet
 • Strategi för lärande organisationer
 • Agil HR
 • HR-kartläggning
 • HR as a Service
 • Projektledning

Hållbarhet & Framtidens affär

Världen ställer just nu om till att skapa en hållbar framtid. Vi vill jobba med företag som vill ta en drivande roll i omställningen och ser hållbarhet som den framtida lönsamheten för sin affär.

Vår metod för företag i omställning hjälper er att gå från ord och policys till handling och effekt. Den hjälper er att få ut strategin i hela organisationen genom att involvera såväl affären, kulturen som individen (och undvika att ambitionerna fastnar i hållbarhetschefens knä…)

Centralt för framgång är att skapa en samsyn kring vart ni ska, varför och hur. Våra hållbarhetsexperter är fullfjädrade förändringsledare som både utmanar, inspirerar och rustar er att nå era ambitiösa mål.

Exempel på tjänster:
 • Hållbarhetsstrategi
 • Ambitions- och positionsworkshops
 • CSRD 
 • Hållbarhetsarbete
 • Inspirationsföreläsning
 • Hållbarhetsutbildning
 • Ledningsgruppsarbete
 • Handlingsplan 
 • Rådgivning
 • Förändringsarbete

Kommunikation & Varumärke

Ett starkt varumärke väcker känslor och påverkar våra beslut. Oavsett var ni befinner er på er resa hjälper vi er att bygga ert varumärke inifrån och ut – äkta och autentiskt. Där kraften och värdet kommer inifrån och speglas transparent utåt.

Med maximal involvering och delaktighet jobbar vi sida vid sida med er för att vaska fram ert unika erbjudande – oavsett om det handlar om medarbetarerbjudandet eller om hela varumärkesresan. Här är en kreativ och engagerande kommunikation, både intern och extern, acceleratorn som får det att hända.

Våra kommunikationsexperter vet vad som krävs för att väcka rätt känslor och hjälper er att skapa ägandeskap, engagemang och effekt.

Exempel på tjänster:
 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapsplattform
 • Kommunikationskoncept
 • Kanalstrategi
 • Intern kommunikation
 • Extern kommunikation
 • EVP
 • Löpande konsultstöd

Kultur & Ledarskap

Kulturen är tveklöst ett av våra starkaste vapen för att stimulera rätt beteenden för att nå våra mål. Dessutom skapar kulturen en starkare kund- och medarbetarupplevelse.

Vi har metoderna för att gemensamt definiera byggstenarna i er kultur, från syfte/vision ner till beteenden. Och att få ut kulturen i hela verksamheten.

Vare sig det handlar om att identifiera eller boosta er kultur, behövs ett ledarskap präglat av tillit och tydlighet. Som stärker både engagemang och välmående. Våra ledarutvecklare  utmanar, inspirerar och tränar ledare i att utveckla sitt ledarskap och att leva och leda med kulturen som tydlig kompass.

Exempel på tjänster:
 • Värderingsarbete
 • Kulturutvecklingsprojekt
 • Definiering och aktivering av kultur
 • Ledarutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Ledarskapscoaching
 • Bollplank till HR/VD
 • Rådgivning till Hållbarhets-/Kommunikationschef
 • Reskilling och upskilling
 • Employee Experience

Från ord till handling

Att få ut förändringen i händer och fötter är en konst. Nyckeln till framgång är en kombination av kommunikation och delaktighet. I 3 steg.

Alla människor vill utvecklas, tror vi. Så länge man känner sig trygg, stimulerad och att man skapar värde. Genom att involvera medarbetare i förändringsarbetet och förankra med såväl information, dialog, reflektion som att testa och utvecklas tillsammans, skapar vi bästa förutsättningar att gå från ord till handling och nya kollektiva vanor.

doings model in swedish
light bulb to do stickers and leaves

Vad vi gör

Vi gör långsiktigt, lönsamt, effektivt och med hela individen, teamet, organisationen och planeten i fokus.

Strategi & Struktur

Förändringstakten har aldrig varit högre. Oavsett om det är en transformation av omvälvande mått eller ett mindre förändringsprojekt är en engagerande vision och strategi nyckeln till handlingskraft och effekt.

Vi på Doings faciliterar er i att visualisera er målbild och att definiera ert Why – syfte och mening med ert förändringsarbete. Vi tar fram och utformar er strategi i nära samarbete med er för att matcha förändringsarbetet till verksamhetens mål.

Vi säkerställer att strategin förankras i hela organisationen och hjälper er att implementera en engagerande målstyrningsmetod (japp, den finns) som driver förändringen framåt. Så att alla är med på tåget.

Exempel på tjänster:

 • Varumärkesstrategi
 • Employer brandingstrategi
 • HR-strategi
 • Strategier för mångfald, inkludering, tillhörighet
 • Implementera målstyrningsmodeller
 • Strategi för lärande organisationer
 • Agil HR
 • HR audit
 • Projektledning
 • HR as a Service

Hållbarhet & Framtidens affär

Världen ställer just nu om till att skapa en hållbar framtid. Vi vill jobba med företag som vill ta en drivande roll i omställningen och ser hållbarhet som den framtida lönsamheten för sin affär.

Vår metod för företag i omställning hjälper er att gå från  ord och policys till handling och effekt. Den hjälper er att få ut strategin i hela organisationen genom att involvera såväl affären, kulturen som individen (och undvika att ambitionerna fastnar i hållbarhetschefens knä…)

Centralt för framgång är att skapa en samsyn kring vart ni ska, varför och hur. Våra hållbarhetsexperter är fullfjädrade förändringsledare och som både utmanar, inspirerar och rustar er att nå era ambitiösa mål.

Exempel på tjänster:

 • Hållbarhetsstrategi
 • Ambitions- och positionsworkshops
 • CSRD 
 • Hållbarhetsarbete
 • Inspirationsföreläsning
 • Hållbarhetsutbildning
 • Ledningsgruppsarbete
 • Handlingsplan 
 • Rådgivning
 • Förändringsarbete

Kommunikation & Varumärke

Ett starkt varumärke väcker känslor och påverkar våra beslut. Oavsett var ni befinner er på er resa hjälper vi er att bygga ert varumärke inifrån och ut – äkta och autentiskt. Där kraften och värdet kommer inifrån och speglas transparent utåt.

Med maximal involvering och delaktighet jobbar vi sida vid sida med er för att vaska fram ert unika erbjudande – oavsett om det handlar om medarbetarerbjudandet eller om hela varumärkesresan. Här är en kreativ och engagerande kommunikation, både intern och extern, acceleratorn som får det att hända.

Våra kommunikationsexperter vet vad som krävs för att väcka rätt känslor och hjälper er att skapa ägandeskap, engagemang och effekt.

Exempel på tjänster:

 • Kommunikationsstrategi
 • Budskapsplattform
 • Kommunikationskoncept
 • Kanalstrategi
 • Intern kommunikation
 • Extern kommunikation
 • EVP

Kultur & Ledarskap

Kulturen är tveklöst ett av våra starkaste vapen för att stimulera rätt beteenden för att nå våra mål. Dessutom skapar kulturen en starkare kund- och medarbetarupplevelse.

Vi har metoderna för att gemensamt definiera byggstenarna i er kultur, från syfte/vision ner till beteenden. Och att få ut kulturen i hela verksamheten.

Vare sig det handlar om att identifiera eller boosta er kultur, behövs ett ledarskap präglat av tillit och tydlighet. Som stärker både engagemang och välmående. Våra ledarutvecklare  utmanar, inspirerar och tränar ledare i att utveckla sitt ledarskap och att leva och leda med kulturen som tydlig kompass.

Exempel på tjänster:

 • Värderingsarbete
 • Kulturutvecklingsprojekt
 • Definiering och aktivering av kultur
 • Ledarutveckling
 • Ledningsgruppsutveckling
 • Ledarskapscoaching
 • Bollplank till HR/VD
 • Rådgivning till Hållbarhets-/Kommunikationschef
 • Reskilling och upskilling
 • Employee Experience

Från ord till handling

Att få ut förändringen i händer och fötter är en konst. Nyckeln till framgång är en kombination av kommunikation och delaktighet. I 3 steg.

Alla människor vill utvecklas, tror vi. Så länge man känner sig trygg, stimulerad och att man skapar värde. Genom att involvera medarbetare i förändringsarbetet och förankra med såväl information, dialog, reflektion som att testa och utvecklas tillsammans, skapar vi bästa förutsättningar att gå från ord till handling och nya kollektiva vanor.