Hur vi gör

VI GÖR VAD VI HETER

Doings handlar om att do things – snacka mindre och göra mer. Vår passion och styrka ligger i att verkligen få ut förändringen i händer och fötter i hela organisationen. Att skapa effekt, i såväl beteenden som i siffrorna på sista raden. Naturligtvis behöver vi ha visioner, mål, planer och strategier. Men ingenting händer förrän man börjar göra.

Nycklarna till en lyckad, hållbar förändring är två: att få människorna med sig och att aktivera och träna nya beteenden. För detta behövs en strukturerad modell och ett upplägg som sätter engagemanget i fokus.

Vår förändringsmodell innefattar tre enkla steg och är starkt förankrad i forskningen. Vi kallar den Make it Happen. Utifrån den lägger vi upp våra projekt för att skapa långsiktigt hållbar förändring där människor vill, vågar, kan och GÖR.

Doings model

Det här är våra sju principer som guidar oss varje dag.

Bottles with the headline

Vår styrka är vår enorma palett av olika kompetenser och erfarenheter. Men det är vårt engagemang som är vår riktiga superkraft. För att bibehålla engagemanget krävs ett överskott av energi. Vår övertygelse är nämligen att det är då vi kan hantera komplexa frågor bäst. – Det är då vi är generösa mot varandra och kreativa tillsammans. Det är då vi orkar tänka nytt och fatta genomtänkta beslut. Det är då vi har uthålligheten för att driva på utvecklingen, utmana och få saker att hända. Det är då vi är långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga.

twig

För att lyckas med vårt uppdrag jobbar vi ständigt med att påminna oss själva om vad som är viktigt på riktigt – att röja undan hinder, att vårda vår kultur och vårt höga engagemang. Det är här vårt manifest kommer in. Dessa sju punkter guidar oss i allt vi gör och lär oss, varje dag och är grunden i vår kultur. Vi kallar dem vår Magic Potion:

 • Vi värderar tillit före kontroll
 • Vi värderar personligt engagemang före dokumenterade kunskaper
 • Vi värderar relationer och samarbete före processer och verktyg
 • Vi värderar medledarskap före hierarkiskt chefskap
 • Vi värderar resultat före arbetsmetod
 • Vi värderar handlingskraft och initiativ före detaljplanering
 • Vi värderar välmående för att uppnå finansiella resultat

 

Vi är ambitiösa på alla dessa punkter för vi vet att våra kunder väljer oss på grund av vår kultur och våra övertygelser. Det är vi sjukt stolta över! Vår kultur är inte bara något internt för oss Doers, det är faktiskt en del av hur vi skapar värde hos våra kunder. Vi är övertygade om att vår kultur smittar av sig på våra kunder. Vi ser det varje dag. Vi lär som vi lever helt enkelt. Och det är en del av hur vi gör.

pink milkshake and doings business cards

Hur vi gör

Doings handlar om att do things – snacka mindre och göra mer. Vår passion och styrka ligger i att verkligen få ut förändringen i händer och fötter i hela organisationen. Att skapa effekt, i såväl beteenden som i siffrorna på sista raden. Naturligtvis behöver vi ha visioner, mål, planer och strategier. Men ingenting händer förrän man börjar göra.

Nycklarna till en lyckad, hållbar förändring är två: att få människorna med sig och att aktivera och träna nya beteenden. För detta behövs en strukturerad modell och ett upplägg som sätter engagemanget i fokus.

Vår förändringsmodell innefattar tre enkla steg och är starkt förankrad i forskningen. Vi kallar den Make it Happen. Utifrån den lägger vi upp våra projekt för att skapa långsiktigt hållbar förändring där människor vill, vågar, kan och GÖR.

Doings model

Det här är våra sju principer som guidar oss varje dag.

Bottles with the headline

För att lyckas med vårt uppdrag jobbar vi ständigt med att påminna oss själva om vad som är viktigt på riktigt – att röja undan hinder, att vårda vår kultur och vårt höga engagemang. Det är här vårt manifest kommer in. Dessa sju punkter guidar oss i allt vi gör och lär oss, varje dag och är grunden i vår kultur. Vi kallar dem vår Magic Potion:

 • Vi värderar tillit före kontroll
 • Vi värderar personligt engagemang före dokumenterade kunskaper
 • Vi värderar relationer och samarbete före processer och verktyg
 • Vi värderar medledarskap före hierarkiskt chefskap
 • Vi värderar resultat före arbetsmetod
 • Vi värderar handlingskraft och initiativ före detaljplanering
 • Vi värderar välmående för att uppnå finansiella resultat

Vi är ambitiösa på alla dessa punkter för vi vet att våra kunder väljer oss på grund av vår kultur och våra övertygelser. Det är vi sjukt stolta över! Vår kultur är inte bara något internt för oss Doers, det är faktiskt en del av hur vi skapar värde hos våra kunder. Vi är övertygade om att vår kultur smittar av sig på våra kunder. Vi ser det varje dag. Vi lär som vi lever helt enkelt. Och det är en del av hur vi gör.


Vår styrka är vår enorma palett av olika kompetenser och erfarenheter. Men det är vårt engagemang som är vår riktiga superkraft. För att bibehålla engagemanget krävs ett överskott av energi. Vår övertygelse är nämligen att det är då vi kan hantera komplexa frågor bäst. – Det är då vi är generösa mot varandra och kreativa tillsammans. Det är då vi orkar tänka nytt och fatta genomtänkta beslut. Det är då vi har uthålligheten för att driva på utvecklingen, utmana och få saker att hända. Det är då vi är långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga.

twig