Kundcase

KUND: RIGHTS AND BRANDS

Dedikerat expertstöd när vi byggde vår nya teambaserade organisation

Vi fick ett värdefullt stöd i det strategiska, taktiska och operativa förändringsarbetet i en avgörande viktig period i vårt företag. Doings lösning ”People Expert” innebar att vi fick en dedikerad expert med specifika och djupa kunskaper inom området människa och affär, som stöttade oss hela vägen i att nå ett av våra strategiska mål ”To be the best workplace we can be”. Nu ett år senare ser vi vilken otrolig förändringsresa vi har gjort tillsammans!”

PATRICK ULLMAN, VD R & B LICENCING AB

Kundcase

KUND: RIGHTS AND BRANDS

Dedikerat expertstöd när vi byggde vår nya teambaserade organisation

Vi fick ett värdefullt stöd i det strategiska, taktiska och operativa förändringsarbetet i en avgörande viktig period i vårt företag. Doings lösning ”People Expert” innebar att vi fick en dedikerad expert med specifika och djupa kunskaper inom området människa och affär, som stöttade oss hela vägen i att nå ett av våra strategiska mål ”To be the best workplace we can be”. Nu ett år senare ser vi vilken otrolig förändringsresa vi har gjort tillsammans!”

PATRICK ULLMAN, VD R & B LICENCING AB

VAD VAR UTMANINGEN?
Vi hade behov av en senior HR-konsult att omorganisera och bli  en progressiv agent som kan ta ”Nordic Rights & Brands to a Global Arena”. R&B jobbar med rättigheter inom varumärkeslicensiering och publishing. 2020 tog vi över ett av de finaste varumärkena och huvudrättigheten för Moomin Characters samt ett antal andra varumärken, inklusive personal från dess förra agent. Vi ville på kort tid bli en bättre version av oss själva och såg nu denna övergång av verksamhet som en möjlighet till en ordentlig nystart. Vår målbild var att bygga upp en professionell, framåtlutad och global verksamhet som drivs av att lyckas tillsammans, som ett lag.

VAD VAR LÖSNINGEN?
Genom Doings HR-konsult aka People Expert, fick vi möjligheten att jobba med en dedikerad och affärsdriven person med bred och djup kompetens inom HR, affär och organisation. Hen kom snabbt in i vår verksamhet med ett stort ekosystem av rättigheter, partners, agenter och kunder.  Vi fick stöd i det strategiska likväl taktiska och operativa förändringsarbetet med allt ifrån struktur, kultur och kommunikation.

HR-konsult uppdraget bestod av det arbetsrättsliga och organisatoriska perspektivet, övergången av verksamhet och förhandlingar med nya avtal. Parallellt med de strukturella förändringarna fick vi stöd med löpande chefsstöd och förändringskommunikation, för att säkerställa transparens och engagemang i hela verksamheten genom hela förändringsarbetet.

Grundläggande strukturer och digitala hjälpmedel implementerades för arbetssätt och relevanta regelverk som bland annat medarbetarsamtal, digitala Mini-surveys och eNPS-mätningar för bättre dialog och ökat engagemang och fortlöpande uppföljning.

Doings HR-konsult fanns även med kring organisatoriska förändringar såsom rekryteringar och uppsägningar på grund av arbetsbrist efter att kompetensväxling blev tydligt. Dessutom har Doings kontinuerligt bidragit i ledningsgruppsarbetet och som sparringpartner till chefer och VD under hela förändringsarbetet kring frågor som rör HR, ledarskap och kommunikation.

VAD BLEV RESULTATET?
R&B har gjort en fantastisk tillväxtresa där vi tagit oss till en mer global arena, kunnat möjliggöra för än mer strategiska affärspartnerskap med medarbetare som är otroligt engagerade och delaktiga i vår fortsatta resa och framgång.

Vi har professionaliserat både vårt ramverk, arbetssätt och skapat en större tydlighet kring hur vi vill verka tillsammans i vardagen.

Vi har en mer genomarbetad struktur och legal grund efter övergången av verksamhet. Vi har fler verktyg på plats för att fortsätta bli bättre tillsammans med våra medarbetare och kunder. Detta möjliggör ett ännu mer affärsdrivet arbetssätt och vi ser fram mot att fortsätta vår framgångsrika tillväxtresa, säger Patrick Ullman.

R & B Licensing is a 360 licensing and publishing agency bringing Nordic rights and brands to a global arena. Starting from a strategic base in literature, art and design, R&B’s platform is built on knowledge, passion and people. Using all aspects of character representation and branding, from publishing and PR to licensing, merchandising and digital development, with a worldwide network of sub-agents and over 800 clients, R&B’s international insight and business capacity is unique.

TJÄNSTER


  • HR-konsult
  • VD-mentor
  • Ledningsgruppsarbete
  • Förändringsarbete
  • Rekrytering
  • Omställning