Kundcase

KUND: KLÖVERN

Startskottet för engagemang och delaktighet

”Vårt strategiska ramverk är helt suveränt! Doings och Saatchi & Saatchi har fångat vår själ. Det absolut viktigaste värdet är delaktigheten och engagemanget som vi har skapat bland alla våra medarbetare. Processen är briljant designad med tillit, gemenskap, engagemang och affärsmässigt fokus som riktmärken.”

MALIN LUNDGREN, HR-CHEF KLÖVERN

Kundcase

KUND: KLÖVERN

Startskottet för engagemang och delaktighet

”Vårt strategiska ramverk är helt suveränt! Doings och Saatchi & Saatchi har fångat vår själ. Det absolut viktigaste värdet är delaktigheten och engagemanget som vi har skapat bland alla våra medarbetare. Processen är briljant designad med tillit, gemenskap, engagemang och affärsmässigt fokus som riktmärken.”

MALIN LUNDGREN, HR-CHEF KLÖVERN

VAD VAR UTMANINGEN?
Vi hade en framgångsrik historia av mycket god tillväxt och ville ta nästa kliv att säkra vår framgång genom ett tydligare Employer Branding arbete. Vår senaste medarbetarundersökning hade visat på en önskan om ökad tydlighet och förbättrad information och kommunikation. Så med detta projekt ville vi förtydliga vår riktning ännu mer – vilket bolag vill Klövern vara och bli? Vi ville skapa starkare engagemang med målet att ta det stora klivet framåt.

VAD VAR LÖSNINGEN?
Employer Branding – projektet inleddes med att vår utökade ledningsgrupp arbetade fram ett utkast på ett tydligt ramverk. Ramverket beskriver dels Klöverns syfte och dels vad vi konkret vill lova våra kunder och alla medarbetare. I ramverket finns också våra önskvärda beteenden beskrivna.

Projektet fortsatte med att vi startade upp vårt nya ambassadörsprogram, vilka bland annat under regionkonferenser hjälpte till när vi tillsammans tog fram en tydlig bild av varför vi finns och vart vi är på väg. Det viktigaste för oss var att lyssna in alla medarbetare så att det vi kom fram till var något vi alla kan skriva under på. Efter Regionträffarna, som kom att bli både fysiska och digitala i och med Corona, sammanställde vi all input vi hade fått och slutgiltigt beslutade om vårt ramverk.

Bakom i princip V.A.R.T.E.N.D.A ord ligger en inkluderande process där alla medarbetare har fått vara med och tydliggöra och forma formuleringen av vårt strategiska ramverk.

Employer Branding projektet har genomförts i nära samarbete med bästa Saatchi & Saatchi.

VAD BLEV RESULTATET?
I nära samarbete med hela Klövern har Doings och Saatchi & Saatchi bidragit i vårt Employer Branding arbete genom att:

 • Ge en tydlig bild av Klöverns kultur, vad som förenar oss som jobbar här och vad som särskiljer oss från konkurrenterna
 • Tydliggöra varför vi finns, vad vi lovar våra kunder och oss själva och vilka beteenden som vi vill förstärka
 • Ta fram en pedagogisk broschyr som förklarar vår kultur som hjälper oss att navigera i vardagen; i allt vi gör och allt vi säger
 • Ta fram en helt ny Karriärsida på vår webbplats som tydligt förmedlar vår sanna själ
 • Påbörja en process mot en kollektiv beteendeförflyttning – mot än mer enat Klövern

 

”Det viktigaste värdet är hur:et, att vi tog till oss av resultaten från vår medarbetarundersökning och med stort fokus på delaktighet gjorde något åt våra utmaningar. Det är inte tanken, utan det vi faktiskt gör som räknas. Nästa steg är att aktivera våra önskvärda beteenden hos alla och för det är vårt strategiska ramverk det perfekta startskottet.”
– Sarah Stilwell, ansvarig internkommunikation och Learning & Development Klövern
Klövern är ett fastighetsbolag som med närhet och engagemang erbjuder attraktiva lokaler och aktivt bidrar till stadsutvecklingen i tillväxtregioner. De drivs av en tro på att allt är möjligt och att de som stadsutvecklare ska känna sig stolta över det vi lämnar över till kommande generationer.

TJÄNSTER


 • Employer Branding
 • Kulturarbete
 • Ledningsgruppsfacilitering
 • Workshops
 • Varumärkesarbete
 • Strategisk kommunikation
 • Kommunikationskoncept
 • Grafisk design
 • Copy Writing
 • Projektledning