Kundcase

KUND: HEMNET

Vi bygger ett starkt ledarforum

”Vi har goda erfarenheter från tidigare samarbeten med Doings och vi behövde en partner med  spetskompetens kring just ledarskap. Vi upplever att Doings har ett genuint intresse att utveckla oss som bolag liksom våra chefer och det är en bra utgångspunkt för ett riktigt gott samarbete.”

JESSICA SJÖBERG, KOMMUNIKATIONS- & HR-CHEF HEMNET

Kundcase

KUND: HEMNET

Vi bygger ett starkt ledarforum

”Vi har goda erfarenheter från tidigare samarbeten med Doings och vi behövde en partner med  spetskompetens kring just ledarskap. Vi upplever att Doings har ett genuint intresse att utveckla oss som bolag liksom våra chefer och det är en bra utgångspunkt för ett riktigt gott samarbete.”

JESSICA SJÖBERG, KOMMUNIKATIONS- & HR-CHEF HEMNET

VAD VAR UTMANINGEN?
Hemnet hade behov av ett ledarutvecklingsprogram då vi befann sig i en stark tillväxtfas. På  18 månader hade vi gått från att vara cirka fem till närmare tjugo chefer. Vi hade ett behov av att få ihop vår chefsgrupp och skapa en plattform för våra chefer att mötas för att utbyta information, erfarenheter och best practise med varandra. Vi ville även ge möjlighet till nya insikter och kunskaper för att utveckla och stärka sitt ledarskap. På detta sätt ville vi skapa förutsättningar och ett ramverk för en gemensam syn på ledarskap på Hemnet – liksom stärka sammanhållningen bland våra chefer.

Utifrån denna utgångspunkt kontaktade vi Doings för att undersöka vilka möjligheter det fanns att anpassa ett ledarutvecklingsprogram som skulle löpa under året.

VAD VAR LÖSNINGEN?
Tillsammans har vi tagit fram ett skräddarsytt ledarutvecklingsprogram för 2020 där specifika ämnen tas upp som är anpassade efter Hemnets behov. Målbilden är att samtliga chefer ska få relevant kunskap, verktyg och insikter för att leda team, individer, sin verksamhet och sig själv på ett hållbart, effektivt och engagerande sätt.

Vi startade upp arbetet med ledarutvecklingsprogrammet under våren precis när vi hade ställt om till hemarbete till följd av corona. Doings var flexibla med att anpassa utbildningen så att den kunde genomföras digitalt vilket fungerat väldigt bra.

VAD BLEV RESULTATET?
Vi har genomfört de planerade tillfällen inom det program vi satt ihop tillsammans med Doings, det har fungerat bra och varit uppskattat av våra chefer. Utöver detta träffas även chefsgruppen regelbundet för att dela med sig av information och erfarenheter till varandra. Med Doings som bollplank har vi fått en bättre struktur på plats för att skapa goda förutsättningar för en stark chefscommunity på Hemnet som vi kommer att utvärdera, utveckla och förbättra löpande.

Hemnet är Sveriges populäraste bostadsportal och en självklar mötesplats för mäklare, bostadssäljare och köpare. Hemnet vill skapa förutsättningar för fler, bättre och effektivare affärer för bostadsmarknadens olika aktörer – med en rörligare och mer tillgänglig bostadsmarknad som ledstjärna.

TJÄNSTER


  • Ledarutvecklingsprogram
  • Ledarskapsutveckling
  • Ledarskapsutbildning
  • Förändringsledning
  • Ledarutveckling
  • Lärbuddies