Kundcase

KUND: WSP TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

Så byggde vi en stark tillit i ledningsgruppen

”Nu är vi tillits-influencers! Vi är rustade att ta oss an vilket ledningsgruppsarbete som helst i bolaget. Våra erfarenheter av att välja tillit gör att vi kan influera och inspirera i alla våra framtida ledningsgrupper.”

ANNA LUNDMAN, SEKTORCHEF WSP TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

Kundcase

KUND: WSP TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

Så byggde vi en stark tillit i ledningsgruppen

”Nu är vi tillits-influencers! Vi är rustade att ta oss an vilket ledningsgruppsarbete som helst i bolaget. Våra erfarenheter av att välja tillit gör att vi kan influera och inspirera i alla våra framtida ledningsgrupper.”

ANNA LUNDMAN, SEKTORCHEF WSP TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

VAD VAR UTMANINGEN?
WSP Sverige Transport and Infrastructure (fd. Samhällsbyggnad) hade behov av ledningsgruppsutveckling med tillit som fokus. Man hade flera intensiva år bakom sig med stora marknadsutmaningar och förändringar plus flera chefsbyten. Affärslandskapet och sättet att göra affärer förändras i hög takt, vilket ställer ökade krav på ledningsgruppen att ha ständigt högsta förändringskraft och omställning till nya sätt att leverera.

I ledningsgruppen hade pandemiåret inneburit stora förändringar som krävt mycket kraft och energi för att hålla engagemanget uppe och många av oss upplevde oss trötta och slitna. Det var tydligt att vi hade betalat med vår egen energi men vi insåg också att tilliten, samarbetet och således också handlingskraften i ledningsgruppen hade påverkats negativt.

Mot bakgrund av detta ville vi ge ledningsgruppen möjlighet till en nystart. Vi såg särskilt behov av att hitta tillbaka till tilliten och förtroendet i ledningsgruppen. Prio var också att öka samsynen kring vårt uppdrag, syfte, mål och arbetssätt samt stärka vår ledningsgruppsidentitet.

Doings erfarenheter av liknande uppdrag inom ledningsgruppsutveckling med tillit i fokus samt deras trygghet och mod i att leda insatsen digitalt, vilket var en förutsättning, gjorde att vi inte tvekade att köra igång. Därtill delade Doings vår värdegrund att tillit är grunden till gemensam, långsiktig utveckling. Vi uppskattade också Doings agila upplägg, där den röda tråden var att bygga in övningar och metoder utifrån våra behov (inte presentera ett packat och klart upplägg) utan samskapa utifrån våra behov.

VAD VAR LÖSNINGEN?

Doings guidade oss igenom en väldesignad ledningsgruppsutveckling med tillit i fokus. Vi började med individuella intervjuer med var och en, vilket var värdefullt för att få delge sin personliga behov och nulägen. Sedan jobbade vi i sammanlagt 4 workshops. Vi arbetade oss igenom en inkluderande, stimulerande men också utmanande process där vi gick från Varför, till Hur:et och till slut VAD:et. Vi sammanfattade våra förväntningar och behov i ledningsgruppsarbetet i ett kontrakt, vilket var vår kompass och roadmap genom hela processen.

I processen jobbade vi parallellt med individuella coachningar för alla i ledningsgruppen. Det var ett viktigt kanal att få utrymmet att individuellt utmanas och stöttas i att utveckla sin ledningsgruppsroll, för att kunna bidra maximalt in i helheten.

VAD BLEV RESULTATET?

Vi hittade tillbaka till tilliten! I ledningsgruppsutvecklingen utmanades och enades vi om att våga välja tillit, snarare än att förtjäna tillit. Vi fick också värdefulla, hands-on verktyg att använda i vår vardag för att få det att hända. Det har varit avgörande för oss att jobba med tillit som grund, då vi har befunnit oss i en extrem förändringsperiod, som har krävt ett stabilt och tryggt team som stöttar och finns där för varandra.

Idag har vi med oss ett tydligt kontrakt som påminner oss om vår gemensamma målbild och vilka beteenden vi vill och behöver ha i ledningsgruppen. Vi påminner oss om dessa i varje möte, i varje situation vi möts. Vi har visualiserat dessa beteenden i tydliga symboler och bilder, som vi alla relaterar starkt till.

Vi uppskattade Doings stabila guidning av oss igenom vår ledningsgruppsutveckling med tillit i fokus. Vi är väldigt nöjda över att insatsen verkligen följde våra behov, att Doings utmanade oss och tryckte på oss precis där vi behövde det samtidigt som vi fick såväl energin och inspirationen som verktygen och metoderna för att utvecklas tillsammans. Jag fortsätter att använda Doings som bollplank även efter insatsen med lg är slut. Behovet av externt stöd och coachning i det fortsatta förändringsarbetet är viktigt för mig för att leda förändringen långsiktigt hållbart.

WSP är ett av världens ledande konsultbolag och rådgivare inom samhällsutveckling. WSP utvecklar allt ifrån städer och transportsystem till vattenförsörjning och höga hus. Med 55 000 medarbetare i över 40 länder samlar man experter inom analys och teknik, för att framtidssäkra världen. I Sverige jobbar omkring 4 200 medarbetare.

TJÄNSTER


  • Ledningsgruppsutveckling
  • Förändringsledning
  • Ledarutveckling
  • Individuell ledarskapscoaching
  • Lärbuddies