Kundcase

KUND: JANSSEN

Från målbild till nya vanor

Teamet från Doings var mycket flexibla och engagerande under hela vår förändringsprocess. De samarbetade med enskilda teammedlemmarna exakt där de befann sig och strävande efter att bygga en gemensam känsla av syfte och vision för framtiden trots att de inte hade några fysiska möten under denna period.

BERKELEY VINCENT, VD FÖR DEN NORDISKA MARKNADEN JANSSEN

Kundcase

KUND: JANSSEN

Från målbild till nya vanor

Teamet från Doings var mycket flexibla och engagerande under hela vår förändringsprocess. De samarbetade med enskilda teammedlemmarna exakt där de befann sig och strävande efter att bygga en gemensam känsla av syfte och vision för framtiden trots att de inte hade några fysiska möten under denna period.

BERKELEY VINCENT, VD FÖR DEN NORDISKA MARKNADEN JANSSEN

VAD VAR UTMANINGEN?
I januari 2020 lanserade vi en ny svensk organisation där anledning till förändringsarbetet var att komma närmare marknaden för att öka försäljningen, samarbeta mer och växa som företag. Ett strukturerat förändringsarbete krävdes i organisationen, då vi ville göra en förändring från ett traditionellt sätt att sälja till att istället skapa projekt och samarbeten ihop med våra kunder. Här behövde vi hjälp, för att få alla engagerade i förändringen och hitta nya arbetssätt för att verkligen få det att hända.

Vi insåg att kraften för att lyckas med förändringsarbetet framför allt gick att finna i den utökade ledningsgruppen. Vi behövde en utökad ledningsgrupp med stark laganda, där alla är med på tåget, där alla har visionen och målbilden ”under huden” med högsta engagemang för vårt nya arbetssätt. Målbilden var att få samsyn kring det gemensamma mindset, arbetssätt och prioriteringar som krävdes för att arbeta utifrån strategin och nå målet. Detta så att vi tillsammans kunde få det att hända i hela organisationen genom vårt ledarskap. Viktigt var också att ha en tydlig plan för hur vi långsiktigt skulle fortsätta bidra till utvecklingen av teamet och ett växande för hela bolaget.

Doings blev en perfekt partner till oss i detta förändringsarbete. De uppfattade våra behov perfekt och delade vår syn på att framgångsrikt förändringsarbete byggs på engagemang, tillit och tydlighet. Doings breda kompetens inom förändringsledning, organisationsutveckling, beteendevetenskap och kommunikation var en viktig pusselbit, då vår utmaning krävde en leverantör med förståelse och kunskap för helheten. Doings var också trygga och flexibla i att designa hela processen i digitala format, då vi var mitt i en brinnande pandemi.

VAD VAR LÖSNINGEN?
Samarbetet med Doings innefattade flera viktiga delar i vårt förändringsarbete. Eftersom vi var mitt i pandemin gjordes samtliga delar digitalt:

Ledningsgruppsutveckling: En viktig och stor del av vårt förändringsarbete skedde i utökade ledningsgruppen. Doings designade och faciliterade en process med utökade ledningsgruppen under ca 4 månader med olika inspirerande, utmanande och kreativa aktiviteter, övningar och initiativ för att bygga ett starkt team med gemensam målbild och en stark känsla av ägandeskap för vårt gemensamma uppdrag. Bl.a visualiserade och samskapade vi vår egna målbild, vi sammanfattade våra förväntningar i ett ledningsgruppskontrakt, vi formulerade gemensamma mål och lärde av varandra i lär-buddie-konstellationer etc.

Individuell coaching: Varje ledningsgruppsmedlem fick dessutom jobba med sin utveckling i individuell coaching, vilket var mycket stimulerande och viktigt för att effektivt möta allas individuella behov och utmaningar för att verkligen utvecklas tillsammans i vårt förändringsarbete.

Teamutveckling: Ett viktigt steg, för att få ut förändringen i hela organisationen var att involvera alla team. Detta gjorde vi under våren i mindre grupper med fokus på att bl.a visualisera målbilden, skapa tydlighet kring HUR:et och öka känslan av ägandeskap och engagemang.

Förändringskommunikation: Parallellt med hela projektet stöttade Doings hela organisationen med en tydlig, engagerande och involverande förändringskommunikation. Det  innefattade både skriftlig internkommunikation och stöd och träning för oss chefer i att framställa och skapa engagemang i våra muntliga presentationer. Allt för att hålla den röda tråden i vårt förändringsarbete.

Projektledning av nationell kickoff: En avgörande aktivitet var vår nationella kick-off där alla samlades för att gemensamt fokusera på vårt förändringsarbete och våra gemensamma mål. Doings höll i alla trådarna när vi samlade alla för att, dels öka tydligheten kring vårt uppdrag, men framförallt stärka engagemanget i hela organisationen. Vi är väldigt stolta över vårt Credo och här kopplade vi ihop vår resa med vårt Credo och skapade ett stort ägandeskap för vår gemensamma resa.

VAD BLEV RESULTATET?
Ett starkt engagemang och ägandeskap måste vi ständigt jobba på och nära. Idag har vi ett tydligt arbetssätt att luta oss mot samt en tydlig struktur och gruppering för vårt gemensamma uppdrag. Vi har fått hjälp att gå från ord till handling i förändringsarbete. Idag har vi en utökad ledningsgrupp (SELT) med en stark identitet och gemensamt mål samt ett ökat ägandeskap för helheten. Ett viktigt stöd för oss i det fortsatta arbetet är vårt kontrakt (”Färdplanen”), med tydligt definierade beteenden och förhållningssätt för att leda förändringen, som guidar oss och påminner oss om vårt gemensamma åtagande och committment.

Tack vare arbetet tillsammans med Doings har vi ökat allas engagemang kring vårt nationella uppdrag och har definierat HUR:et igenom hela organisationen. Doings har möjliggjort för oss att ständigt hålla kursen och kalibrera på vägen med fokus på vårt långsiktiga, gemensamma mål.

 

Janssen är ett av världens största läkemedelsföretag med uppdrag att i grunden förändra hur sjukdomar hanteras, tolkas och förebyggas och på så sätt förändra människors liv.

TJÄNSTER


  • Visionsarbete
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Teamutveckling
  • Förändringsledning
  • Ledarutveckling
  • Individuell ledarskapscoaching
  • Beteendeförändring
  • Projektledning
  • Förändringskommunikation