Kundcase

KUND: RAMBOLL

Så fick vi ut strategin i händer och fötter

”Vi valde Doings framförallt för att det iterativa upplägget tilltalade oss. Många andra leverantörer erbjöd färdiga ”paket”, vilket gör att både vi som kund och leverantören är låsta till ett förbestämt upplägg. Med Doings lösning – där vi hade en ram för upplägget och en målbild om vad vi ville uppnå – fick vi en följsam och relevant process för deltagarna. Tack vare det kunde vi tillsammans lära och anpassa processen till ett än mer träffsäkert resultat.”

ÅSA ZEINETZ, DIVISIONSCHEF RAMBOLL TRANSPORT

Kundcase

KUND: RAMBOLL

Så fick vi ut strategin i händer och fötter

”Vi valde Doings framförallt för att det iterativa upplägget tilltalade oss. Många andra leverantörer erbjöd färdiga ”paket”, vilket gör att både vi som kund och leverantören är låsta till ett förbestämt upplägg. Med Doings lösning – där vi hade en ram för upplägget och en målbild om vad vi ville uppnå – fick vi en följsam och relevant process för deltagarna. Tack vare det kunde vi tillsammans lära och anpassa processen till ett än mer träffsäkert resultat.”

ÅSA ZEINETZ, DIVISIONSCHEF RAMBOLL TRANSPORT

VAD VAR UTMANINGEN?
Vi hade behov av en engagerande och konkret ledningsgruppsutveckling. Samtliga chefer hade köpt in sig på vår strategi; att sätta kundrelation, tillväxt och lönsamhet i fokus. Dock hade vi utmaningar att få ut strategin i gemensamma prioriteringar och arbetssätt och framförallt utmaningar att få med oss alla medarbetare på tåget.

VAD VAR LÖSNINGEN?
Vår övertygelse var att kraften och hävstången att få ut strategin i händer och fötter satt i ledningsgruppens dynamik och samarbete. Vi satte tillsammans med Doings ihop ett program för ledningsgruppsutveckling med målbild att stärka teamkänslan i ledningsgruppen. Fullt fokus var att öka samsynen och enas om de gemensamma mindset, arbetssätt och prioriteringar som krävs för att arbeta utifrån strategin och nå målet. Under ett halvår jobbade vi i workshops, individuella coachningar och lärbuddieskap. Innehållet spände över en bredd av såväl metoder, inspiration samt träning i att leda förändring, öka samarbetet, visualisera målet samt gemensamt prioritera.

VAD BLEV RESULTATET?
Efter vår ledningsgruppsutveckling har vi idag har vi ett gemensamt formulerat åtagande för oss i ledningsgruppen, med tydligt definierade beteenden och förhållningssätt för att leda enligt strategin. Vi har fått en ökad teamkänsla, där vi känner att vi kan ta stöd ifrån varandra på ett annat sätt. Vi fokuserar på strategin i mycket högre grad och vi ser redan effekter att lönsamheten ökar tack vare vårt ökade samarbete och gemensamma prioriteringar.

Ramboll är en samhällsbyggare som designar framtidens städer och samhällen. Ramboll Transport arbetar i några av världens största infrastrukturprojekt inom planering, utformning, konstruktion och underhåll och är ledande på den nordiska marknaden. 

TJÄNSTER


  • Strategiarbete
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Teamutveckling
  • Förändringsledning
  • Ledarutveckling
  • Individuell ledarskapscoaching
  • Lärbuddies