Kundcase

Så blev omställningen en nystart!

Anonym kund

Kundcase

Så blev omställningen en nystart!

Anonym kund

VAD VAR UTMANINGEN?

Efter en längre period med mindre efterfrågan och större osäkerhet behövde kunden fokusera på kostnadseffektiviteten och optimera hur de jobbade. Det fanns behov av att se över hela organisationen och det landade i att vissa roller inte längre skulle finnas kvar. De hade aldrig tidigare varit i denna situation och var ovana och lite vilse kring hur de skulle göra. Det var därför viktigt för dem att göra rätt och agera på ett professionellt sätt, men de var också otroligt måna om att vara schyssta mot alla som drabbas i denna situation.

Kunden insåg att de behövde externt stöd med relevant erfarenhet av stöd i omställning och outplacement samt hitta någon med rätt inställning samt förmåga att vägleda dem. Stödet behövde omfatta både själva processen som helhet men också för att stötta och hjälpa vissa medarbetare vidare i sin karriär.

VAD VAR LÖSNINGEN?

Hela omställningsprocessen krävde att de mer än någonsin behövde värna om sitt arbetsgivarvarumärke. Medarbetarnass välmående, fler av dem hade jobbat där i många år, var högsta prioritet. De ville se till att de som skulle behöva sluta, fick det bästa möjliga avslutet och inte minst möjlighet att börja fokusera på framtiden.

Vägledning till cheferna

Tillsammans med oss på Doings togs ett upplägg fram där vi först gick igenom hur en sån här process genomförs på bästa. Vi vägledde samtliga chefer kring vad de som arbetsgivare får göra respektive inte får gör i denna situation. Sen fick var och en av de berörda ledarna individuell coachning med fokus på utifrån sina respektive utmaningar.

Fokus var hela tiden på att se till att alla kunde genomföra handlingskraftiga och professionella samtal med sina medarbetare och genom detta stärka sin roll som ledare även när de befinner sig i obekväma situationer.

Outplacementcoaching

Parallellt med detta genomfördes 5 st individuella karriärcoachningar med medarbetare som var tvungna att lämna. Dessa outplacement coachningar hade som syfte att få berörda medarbetare att kunna landa i situationen som uppstått, fokusera på framtiden och att till och med känna sig redo för att ta sig an nya utmaningar i sitt arbetsliv.

Dessutom gav det dem och även alla medarbetare som var kvar i organisationen, känslan att arbetsgivaren tar ansvar och agerar så bra de bara kunde i denna svåra situation.

VAD BLEV RESULTATET?

Kunden uttryckte att de inte förstod att denna relativt lilla outplacement insats skulle kunna ge ett sådant stort värde för dem som företag, Med hjälp av detta stöd fick de mycket lättare att komma till en ”nystart” med alla som var kvar och som nu behövde kraft att fokusera på framtiden. Dessutom beskrev kunden att denna insats gav en långsiktig effekt för alla deras ledare. Det gav ringar på vattnet och de ser hur ledarna har ett annat självförtroende att hantera utmanande situationer idag.

Vidare beskriver kunden att investeringen i den individuella coachningen och outplacement stödet åt medarbetarna var mycket uppskattat. Nu har de ett gäng ambassadörer som talar gott om dem som arbetsgivare. Det uttrycker de som en viktigt investering för framtiden, man vet aldrig när vägar korsas igen.

Den skräddarsydda lösningen för just denna kund tror vi var nyckeln till att det gick så bra.  De fick professionell hjälp med flera olika perspektiv dels på hur de skulle genomföra processen och dels hur vi stöttade cheferna att blir tryggare.

Slutligen beskriver kunden sin stolthet att de kunde erbjuda de som drabbades direkt av uppsägningarna en möjlighet att fokusera på sin egen framtid. Det var viktigt att känna att de stöttade dem så gott vi kunde trots allt.

TJÄNSTER


  • Karriärcoaching
  • Jobbcoaching
  • Omställning
  • HR-konsult
  • Outplacement
  • Chefscoaching
  • Chefsutbildning
  • Arbetsrätt
  • Employer branding
  • Förändringsledning