Kundcase

KUND: NEWSEC

Förankrade sitt hållbarhetsfokus och skapade förutsättningar för alla att bidra

“Med ett starkt varumärke, marknadstrender till vår fördel och ett ständigt inflöde av kunder och medarbetare ligger Newsecs ambition att leda och accelera fastighetsbranschen mot ökat fokus på hållbarhet. En av förutsättningarna för att driva branschen och vår framtida affär är att vi lyckas koppla ihop hållbar utveckling och digitalisering. Trots att detta länge legat högt vår agenda har vi inte lyckats det att hända fullt ut.Utmaningen har varit att medarbetarna inte ägt nog kunskap och förmåga att realisera strategin - att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten. Tillsammans med Doings har vi ett halvår lyckats sätta en affärsmässig förståelse och strategi för hållbar utveckling, med metod, struktur och tydliga mål för hur vi ska utveckla våra kunders hållbara framtida fastigheter

AMANDA GRÄNDE, Chef Sustainable & Technical Management Newsec PAM Sverige

Kundcase

KUND: NEWSEC

Förankrade sitt hållbarhetsfokus och skapade förutsättningar för alla att bidra

“Med ett starkt varumärke, marknadstrender till vår fördel och ett ständigt inflöde av kunder och medarbetare ligger Newsecs ambition att leda och accelera fastighetsbranschen mot ökat fokus på hållbarhet. En av förutsättningarna för att driva branschen och vår framtida affär är att vi lyckas koppla ihop hållbar utveckling och digitalisering. Trots att detta länge legat högt vår agenda har vi inte lyckats det att hända fullt ut. Utmaningen har varit att medarbetarna inte ägt nog kunskap och förmåga att realisera strategin - att hållbarhet ska genomsyra hela verksamheten. Tillsammans med Doings har vi ett halvår lyckats sätta en affärsmässig förståelse och strategi för hållbar utveckling, med metod, struktur och tydliga mål för hur vi ska utveckla våra kunders hållbara framtida fastigheter

AMANDA GRÄNDE, Chef Sustainable & Technical Management Newsec PAM Sverige

VAD VAR UTMANINGEN?​

För att möta ett ökat behov från kunder och medarbetare samt accelerera och driva hållbarhetsfrågorna i fastighetsbranschen behövde Newsec koppla ihop sin framtida hållbara affär med digitaliseringserbjudandet.

Det i sin tur, krävde ökad samsyn, insikt och handlingskraft av organisationen. Att skapa utrymme för detta insåg Newsec snabbt var en förutsättning för att attrahera och behålla talang och kunder i en konkurrensutsatt värld, inte minst i kontexten av det akuta läge vår planet befinner sig.

Detta var vi alla eniga om samtidigt som kunskapen kring hållbarhetsutveckling och våra hållbarhetstjänster inte var nog förankrade eller implementerade i verksamheten. Genomförandekraften fanns därmed plats hos alltför ute i organisationen.Newsec ville inventera, skapa medvetenhet och samsyn kring befintligt och framtida hållbarhetsarbete. Målsättningen var att samarbeta mer strategiskt för att utveckla det globala nätverkandet samt sälja mer hållbarhetstjänster och på så sätt stärka varumärket.

Målet är och var att alla skulle äga och driva hållbarhetsfrågorna – det är där förändringskraften finns.  

Newsec insåg att de behövde hjälp att tillföra kunskap, metoder och tydlig uppföljning att enas kring strategisk affärsutveckling inom hållbarhet och att skapa samsyn, ägandeskap och förmåga hos ledningsgrupper och ledare att driva förändring att aktivera organisationen. Med basen i dessa behov kom Doings in i bilden.

VARFÖR VALDE NI DOINGS?

Beslutet att ta in Doings baserades tre parametrar; Doings har en gedigen och bred kunskap om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet ur ett näringslivsperspektiv. De är dokumenterat duktiga att förstå komplexiteten i affären och visa kopplingen mellan behov av strategisk affärsutveckling inom hållbarhet och vilka områden vi behövde utveckla för att skapa förändringar av affärsmodellen.

Doings har, utöver hållbarhetsexpertis, även varumärkes– och kommunikationsexperter liksom processerfarna konsulter vana att hantera komplexitet i förändringsledning. Deras styrka ligger i att inte bara definiera varför utan HUR vi får med alla att aktivt jobba mot hållbar utveckling. Doings har också tung erfarenhet vad gäller all slags utbildning och lärandesärskilt det agila, digitala och interaktiva arbetssätt som krävs för Newsec. Vi har i andra sammanhang jobbat med Doings och vet att deras engagemang, pedagogik och energi gör resan lustfylld. Oavsett om det handlar om fysiska träffar eller online-upplägg finns alltid en praktisk ansats som stöttar oss att direkt testa nya kunskaper och verktyg i vardagen.

VAD VAR LÖSNINGEN?​

Doings startade med en nuläges– och behovsanalys genom djupintervjuer med ledningsgrupp och utvalda delar av organisationen utifrån Doings modell Hållbarhetspusslet. Modellen jobbar pedagogiskt med nio områden, pusselbitar, som är centrala vid omställning till hållbara affärsmodeller. Utifrån analysen formulerade vi insikter och landade i samsyn kring behov och utmaningar. Hållbarhetspusslet har därefter följt oss genom det gemensamma arbetet.

Under svenska och internationella workshops tillförde Doings expertkunskap kring nya definitioner och begrepp, en förändrad lagstiftning och det ökade trycket från omvärlden och vad det innebär för Newsec. Genom strategiska övningar landade vi i att sätta en hållbarhetsambition med tydliga konsekvenser för vår hållbarhetsstrategi, organisation, varumärke och kommunikation.

Tillsammans med ledningsgrupper och ledare har Doings och teamet utformat en väl förankrad och engagerande roadmap mot hållbar utveckling. En av framgångsfaktorerna var hur vi strukturerat jobbade från ledningskollektiv ut i organisationen. Tillsammans med Doings har vi skapat förutsättningar för att stärka nya hållbara beteenden organisations-, team- och individnivå. Hela tiden med kundresan i fokus.

VAD BLEV RESULTATET?​
 • HÅLLBARHET I VERKLIGHET & VARDAG: Med Doings hjälp pratar vi inte längre om en trend utan hållbar utveckling är nu vår verksamhet. Vi har skapat förutsättningar att få in tydliga kultur- och beteendeförändringar kring hållbar utveckling i alla led. 
 • TYDLIG STRATEGI & NYCKELTAL: Stärkt kapacitet att använda vår strategiska affärsutveckling. Vi har konkretiserat HUR vi arbetar med vår hållbara utveckling i våra affärsplaner och nyckeltal för 2024 med tydliga mätpunkter internt och i kundundersökningar.  
 • NORDISK SAMVERKAN: Hållbar utveckling är cross boarder inom bolaget och Doings gjorde även uppstarten av vårt nordiska samarbete.  
 • UTVECKLAT VÅR AFFÄR & INTERNATIONELLA KUNDER: Med stöd från Doings har vi formulerat vårt syfte och mening samtidigt som vi har utvecklat vår affär. Kunskapen och förståelsen för hur vi bidrar till ökat affärsvärde gör att vi har förflyttat oss riktigt
 • FÖRANKRING & IMPLEMENTERING: Det är inte längre bara hållbarhetsexperterna som står för hållbarhetserbjudandet; nu finns förutsättningar för alla att kunna bidra och känna ägandeskap
 • TRYGGA ATT LEDA OSS SJÄLVA & VÅRA KUNDER: Vi har stärkt kapaciteten att kunna leda oss själva och har förflyttat kunskap och genomförandekraft ner i organisationen där den största vinsten och motivationen finns.

Newsec – Newsec hjälper sina kunder och deras intressenter att förändra och framtidssäkra sin verksamhet. Det innebär att titta på den byggda miljön och angränsande områden, för att hitta relevanta perspektiv på energi, infrastruktur, logistik, digitalisering med mera.  Newsec har sitt ursprung i norra Europa, men är globalt/pan-europeiskt i sin omfattning. Tjänsteutbudetsträcker sig från förvaltning av fastigheter till rådgivningstjänster inom fastighet och energiomställning till investment management.

TJÄNSTER


 • Hållbarhetsarbete
 • Hållbarhetsambition
 • Hållbarhetsmål
 • Hållbarhetsstrategi
 • Företagskultur
 • Varumärkesarbete
 • Visionsarbete
 • Implementering
 • Självledarskap
 • Ledningsgruppsarbete