Kundcase

KUND: SYSTEMBOLAGET

Den agila projektledningsmetoden gav framdrift, engagemang och effekt.

Med tydliga OKRs som utgångspunkt drev Doings på arbetet i ett bra tempo och med hög kvalitet. Samarbetet har varit oerhört inspirerande och enkelt.

JEANETTE RUBERTSON, ENHETSCHEF HR-UTVECKLING

Kundcase

KUND: SYSTEMBOLAGET

Den agila projektledningsmetoden gav framdrift, engagemang och effekt.

Med tydliga OKRs som utgångspunkt drev Doings på arbetet i ett bra tempo och med hög kvalitet. Samarbetet har varit oerhört inspirerande och enkelt.

JEANETTE RUBERTSON, ENHETSCHEF HR-UTVECKLING

Utmaningen:

Systembolaget behövde se över, förenkla och utveckla sin befintliga rollstruktur och jobbarkitektur för att anpassa sig till kommande organisatoriska förändringar. Målet var att erbjuda tydligare karriärvägar, främja mångfald och inkludering, samt förbättra datakvaliteten inför lönekartläggning. Utmaningarna inkluderade tidskrävande uppdateringar, brist på en intern lönestruktur och tydlighet i ansvarsområden, samt begränsade utvecklingsmöjligheter för medarbetare och chefer.

Lösningen:

För att snabbt anpassa sig till nya behov och främja lärande och utveckling arbetade vi fram en tydligare rollstruktur och mer effektiv jobbarkitektur genom den iterativa och inkluderande Double Diamond-metoden. Tillsammans med Systembolaget formulerade vi en skräddarsydd och förankrad lösning baserad på tydliga OKRs. Vi samlade in och analyserade insikter, formulerade hypoteser, utvärderade dem och implementerade sedan lösningen.

Resultatet:

 • Rekommendation av en tydlig rollstruktur för att snabbt anpassa sig till nya behov
 • Förbättrade förutsättningar för likabehandling och minskad diskriminering genom strukturförändringar
 • Tydliga principer, arbetssätt och systematik för hantering och utveckling av rollstrukturen
 • Identifiering av marknaden för systemstöd som kan lagra, upprätthålla och utveckla rollstrukturen på ett smidigt sätt
 • Bred och djup erfarenhetsbas tack vare Doings nätverk av erfarna konsulter inom området
 • En transparent och öppen process som främjade samarbete och bred förankring, vilket gjorde projektet till mer än bara ett HR-verktyg.

Systembolaget finns till för att de alkoholrelaterade problemen blir mindre om alkohol säljs utan vinstintresse. Systembolaget Aktiebolag är ett statligt företag som har lagstadgat monopol i Sverige på detaljhandel med spritdrycker, vin och öl som har en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent.

TJÄNSTER


 • Agil HR
 • Design Thinking
 • Systemisk struktur
 • Projektledning
 • HR-utveckling
 • HR-konsult
 • Organisationsutveckling
 • Kommunikation
 • Företagskultur