Kundcase

KUND: ALLEIMA

Vi har stärkt våra ledares engagemang och förmåga att leda utveckling och förändring

”Att bygga det nya varumärket Alleima kräver en tydligt definierad vision och stark företagskultur och det säger sig självt att ledarskap är avgörande när vi ser på framtiden. Den främsta anledningen till att vi valde Doings för att hjälpa oss utveckla ledarskapet var att de utifrån vår strategi kunde hjälpa oss att designa ett konkret ledarskapsprogram för vår fortsatta utveckling och innovation. Kulturen är nyckeln till vår framgång.”

ULRIKA DUNKER, Executive Vice President & Head of HR på Alleima

Kundcase

KUND: ALLEIMA

Vi har stärkt våra ledares engagemang och förmåga att leda utveckling och förändring

”Att bygga det nya varumärket Alleima kräver en tydligt definierad vision och stark företagskultur, och det säger sig självt att ledarskap är avgörande när vi ser på framtiden. Den främsta anledningen till att vi valde Doings för att hjälpa oss utveckla ledarskapet var att de utifrån vår strategi kunde hjälpa oss att designa ett konkret ledarskapsprogram för vår fortsatta utveckling och innovation. Kulturen är nyckeln till vår framgång.” 

ULRIKA DUNKER, Executive Vice President & Head of HR på Alleima

Vad var utmaningen?  

Den 31 augusti 2022 blev Alleima, ett fristående bolag noterat på Nasdaq Stockholm, med eget namn och varumärke. Vi är ett globalt bolag som utvecklar industrier genom materialteknologi. Det har vi gjort i över 160 år och det är fortfarande vårt mål och syfte med verksamheten. Att bygga det nya varumärket Alleima kräver en tydligt definierad vision och stark företagskultur, och ledarskapet är avgörande när vi ser på framtiden. Vi ville därför ha hjälp att ta fram en ledarskapsutbildning för att ge våra ledare bästa förutsättningar att leda Alleima mot våra gemensamma mål.  

Varför valde ni Doings?  

Beslutet byggde på ett antal faktorer. Doings tolkade vår strategi och presenterade en gedigen och genomförbar ledarskapsutbildning som konkret kunde kopplas till vår strategiska plan att öka innovationskraften, stärka affären samt utveckla vår kultur och vårt ledarskap. Allt med en tydlig koppling till vår historik och framtid. Doings presenterade också ett upplägg för vår ledarskapsutbildning med en pedagogisk grund och metodik där forskningsbeprövad teori i onlineutbildning och fysiska träningsträffar blandades.   

Vad var lösningen?  

Den ledarskapsutbildning som designats ska pågå över tid och fungera för 500 globala ledare.  Att vara framgångsrik i en värld som ständigt förändras förutsätter stärkta och utvecklade kompetenser hos våra ledare. Basala kompetenser likväl som nya förmågor och beteenden kopplade till att bland annat ägandeskap för affären och strategin, att vara innovativ, att leda i förändring och att få med sig medarbetarna.  Doings identifierade de avgörande förmågor som är avgörande för vår fortsatta framgång. Dessa förmågor ligger som en tydlig tematik för hela vår ledarskapsutbilning.   

Vår skräddarsydda ledarskapsutbildning är ett program som rullas ut globalt under 4–5 år för 500 st ledare.  

Vad blev resultatet?  

Vi mäter löpande effekterna av vår ledarskapsutbildning på fyra nivåer: upplevelse, lärande, beteendeutveckling och affärsresultat. Utveckling och kalibrering av programmets innehåll och lärdesign sker löpande för att maximera lärandet. Effekterna av en sådan här insats tar tid men redan efter 1 år får vi fin feedback från ledarskapsutbildningen som vi är mycket stolta över:  

 • I vilken utsträckning har ledarprogrammet stärkt din förmåga att leda utveckling och förändring på Alleima? 8,2/10  
 • I vilken utsträckning har ledarprogrammet stärkt din förmåga att skapa psykologisk trygghet i ditt team och/eller i de sammanhang där du verkar som ledare? 8,3/10  
 • I vilken utsträckning har du stärkt ditt engagemang som ledare under detta ledarprogram? 8,3/10  
 • Skulle du rekommendera en annan ledare på Alleima att gå detta ledarskapsprogram? 9,1/10  
Här är två röster från vår ledarskapsutbildning: 

”Har under kursen fått flertalet verktyg för att förbättra mitt arbete. Att leda gruppen, förstå olika faser gruppen går igenom och hur vi kan jobba för att ständigt förbättra oss och utvecklas. Även verktyg för olika typer av samtal med medarbetare har varit väldigt värdefulla för mig. Jag har lärt mig agera på ett mer professionellt sätt och känt mig tryggare i min roll.”  

”Jag har introducerat flera metoder med mycket gott resultat. Kvartssamtal, uppdragsmodellen, dela ”mitt misstag” i teamet osv. Effekten har bland annat varit ökad trygghet i gruppen samt snabbare identifiering och uppföljning av utmaningar.”  

De effekter vi jobbar långsiktigt mot med vår ledarskapsutbildning är bl.a att:  
 1. AKTIVERA STRATEGIN: genom att maximera ägandeskapet för affären och strategin på ledarnivå och förtydliga uppdraget ut i hela organisationen  
 2. STÄRKA INTERNT UTBYTE: Genom att alla möts i kunskap, träning och dialog under en längre tid är målsättningen att skapa en djupare förståelse, samsyn och kollektiv kraft kring vilka ansträngningar som krävs av verksamheten.  
 3. HÅLLBARA MEDARBETARE: Den beteendevetenskapligt grundade teorin, pedagogiken och träningen vid ledarforumen ger bättre förutsättningar att säkra upp på individnivå hur man är uthållig och hållbar över tid.  
 4. ÖKAD MOTIVATION & TRYGGHET FRAMÅT: Ett väl planerat och förankrat ledarskap och möjlighet att under processen få träna på konkreta, vardagsnära beteenden skapar förutsättningar framåt för det egna affärsstrategiska utvecklingsarbetet.  

 

Alleima är en ledande utvecklare och tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Man utvecklar industrier genom materialteknologi och har gjort detta i över 160 år och det är fortfarande målet och syfte för verksamheten.

TJÄNSTER


 • Lärdesign
 • Ledarskapsutveckling
 • Ledarskapsutbildning
 • Facilitering
 • Ledarskapscoaching
 • Ledarutveckling
 • Innovationsledarskap