Kundcase

KUND: SWECO

Vi knäckte koden! Kulturen ur ett Jag-perspektiv.

2018 startade Swecos kulturarbete, med ett fokus att definiera och förtydliga vår kultur. Vår employer brand manager från Doings drev och ledde detta arbete med bravur! En tydlig och stark kultur hjälper oss att leva vårt kund- och medarbetarlöfte och bidra till att alla känner att ”Vi är Sweco", oavsett hur många vi är, var i organisationen vi jobbar eller i vilken del av landet vi befinner oss. Därför var detta uppdrag högt prioriterat.”

SUSANNE CASTWALL, HR-CHEF SWECO SVERIGE

Kundcase

KUND: SWECO

Vi knäckte koden! Kulturen ur ett Jag-perspektiv.

2018 startade Swecos kulturarbete, med ett fokus att definiera och förtydliga vår kultur. Vår employer brand manager från Doings drev och ledde detta arbete med bravur! En tydlig och stark kultur hjälper oss att leva vårt kund- och medarbetarlöfte och bidra till att alla känner att ”Vi är Sweco", oavsett hur många vi är, var i organisationen vi jobbar eller i vilken del av landet vi befinner oss. Därför var detta uppdrag högt prioriterat.”

SUSANNE CASTWALL, HR-CHEF SWECO SVERIGE

VAD VAR UTMANINGEN?
Sweco jobbar med tre målområden där en tydligare organisationskultur bidrar till att nå dessa:

 1. Engagerade medarbetare: Kulturarbetet ska bidra till ökad motivation, ständigt lärande, ledarskap samt minskad personalomsättning
 2. Ökat kundfokus: Det finns alltid en skillnad mellan hur ett bolag själv tror att kunderna uppfattar det, och hur kunderna i verkligheten gör det. En gemensam kultur bidrar till att minska skillnaden och gör så att kunderna, oavsett vilken konsult från Sweco de möter, känner igen sig och känner sig trygga.
 3. Effektivitet: För att öka bolagets konkurrenskraft kopplar kulturarbetet till att ständigt förbättra effektiviteten i verksamheten.

VAD VAR LÖSNINGEN?
Kulturarbetet bestod av en arbetsgrupp som gick igenom styrdokument, processer och presentationer av olika slag. Syftet var att identifiera mönster och återkommande beteenden, värderingar och personliga egenskaper – Swecos själ kort och gott. 

Efter hand utkristalliserades de viktigaste orden och begreppen som hör ihop med Swecos organisationskultur. Då varje enskild medarbetare är med och formar kulturen skapade arbetsgruppen en pedagogisk modell utifrån ett jag-perspektiv, med de värderingar, egenskaper och beteenden som bedöms vara viktigast hos Swecos medarbetare. Resultatet blev Swecos ”Kulturkarta”.

Gruppen arbetade vidare med att ta fram både en gestaltning av kulturkartan och en implementationsplan för hur samtliga medarbetare ska bli delaktiga i att gemensamt leva och utveckla kulturen. Ett exempel på hur är de 16 gruppövningar som togs fram som ett stöd till gruppcheferna att leda och föra samtal kring affärskritiska frågeställningar i sina grupper. Gruppövningarna anpassades för att kunna genomföras på ett ordinarie arbetsmöte, såväl fysiskt som digitalt.

Kulturkartan introducerades steg för steg i hela organisationen via de 700 cheferna som har uppdraget att driva kulturarbetet vidare bland de cirka 6000 konsulterna i bolaget.

VAD BLEV RESULTATET?
Satsningen på  kulturarbetet:

 • gav en tydlig bild av Swecos organisationskultur, vad som förenar medarbetarna och vad som särskiljer Sweco från konkurrenterna.
 • tydliggjorde vilka värderingar, egenskaper och beteenden som Sweco vill förstärka.
 • gav ett pedagogiskt ramverk och ett verktyg som hjälper medarbetarna att navigera i vardagen.
 • gav Sweco verktyg att kommunicera och interagera med varandra på ett nytt sätt, med fokus på kultur, kund och aktivitet.
 • påbörjade en process mot en kollektiv beteendeförflyttning – mot ett mer enat Sweco.

Sweco planerar och utformar framtidens hållbara samhällen och städer. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa. I Sverige erbjuder Sweco ett brett utbud av tjänster inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, IT för samhällsutveckling och industri. 

TJÄNSTER


 • Varumärkesstrategi
 • Varumärkesarbete
 • Employer Branding
 • Värderingsarbete
 • Internkommunikation
 • Projektledning