Kundcase

KUND: EXCILLUM

Med fokus på ledarskap och team engagerade vi alla att bidra till strategi och mål

“Vi har samarbetat med Doings en längre tid. Det är viktigt för oss med en partner som är väl förankrad i beteendevetenskap och med gedigen erfarenhet av hur man driver förändring - som vi sedan kan bygga vidare på själva.

CECILIA KRÖJS, Head of People & Culture Excillum

Kundcase

KUND: EXCILLUM

Med fokus på ledarskap och team engagerade vi alla att bidra till strategi och mål

“Vi har samarbetat med Doings en längre tid. Det är viktigt för oss med en partner som är väl förankrad i beteendevetenskap och med gedigen erfarenhet av hur man driver förändring - som vi sedan kan bygga vidare på själva.

CECILIA KRÖJS,, Head of People & Culture, Excillum

VAD VAR UTMANINGEN?​

Det övergripande problemet att lösa var att utveckla ett gränssnitt mellan strategiplanering och genomförande.  Vi behövde hitta ett sätt att engagera hela organisationen i att förverkliga de långsiktiga planerna och nå våra mål. När vi väl identifierade OKR-ramverket som en passande metod, var utmaningen att engagera alla ledare. OKR-ramverket var nytt för många, och det krävdes en del träning för att verkligen se effekten.

OKR-ramverket är utmanande framförallt när det kommer till själva formuleringen av målen, som fokuserar på effekt snarare än resultat. Men även ledarskapets utgångspunkt som ska främja en engagerande nedifrån- och upp-process, snarare än att jobba uppifrån och ned, är central. Vi behövde guidning genom denna implementeringsorocess. ​

VAD VAR LÖSNINGEN?

Initialt i projektet hade vi några starka principer som guidade oss i OKR-arbetet. Nyckeln var att fokusera på teamprocessen och att ge våra ledare rätt verktyg för hur vi kan engagera alla i att förverkliga strategin och övergripande mål. Tillsammans med Doings investerade vi i ett upplägg med ledarskapsutbildningar, individuella teamledarcoaching-sessioner och co-facilitering av team OKR-workshops.

Den första delen av ledarskapsutbildningarna kallade vi ”hårdvaran” i systemet. Här lärde vi oss om grunderna i OKR och varför skillnaden mellan resultat och effekt är viktig när det kommer till OKR. Den andra delen var ”mjukvaran”. Med utgångspunkt i vår princip att ha fokus på teamprocessen och hur man sätter scenen som ledare utgick vi från teorin om psykologisk trygghet.  Några av de konkreta metoder som våra ledare tränade på: hur man ramar in OKR-workshopen, hur man bjuder in till deltagande, hur man reagerar produktivt som ledare.

VAD BLEV RESULTATET?​
 • Ett par kvartalscykler efter träning och implementering arbetar nu alla våra team utifrån OKR-ramverket.​
 • Vi håller fortfarande på att bli bättre på att skapa grymma Objectives och att anpassa våra längre och mer omfattande projektplaner till OKR-processen.
 • Vi har gått från klassisk uppifrån och ned-målstyrning till att sätta företagsmål och teammål nedifrån och upp och har rutiner för hur vi följer upp dem varje kvartal
 • I slutändan har hela initiativet förstärkt vår kultur, teamengagemang och lärande!

Excillumär företaget bakom världens ljusaste röntgenrör och är en global ledare inom området avancerade röntgenkällor. Excillums uppdrag är att förbättra och möjliggöra ny vetenskap, genom att omdefiniera röntgenröret. Excillums kunder finns främst inom halvledar-, fordons-, flyg- och läkemedelsindustrin.

TJÄNSTER


 • Målstyrning
 • Förankringsarbete
 • Strategiarbete
 • Implementation
 • Ledarutveckling
 • Ledarutbildning
 • Teamutveckling
 • Facilitering
 • Ledarskapscoaching