Doings potion bottles

Kundcase

CUSTOMER: NOBA

Vi skapade ett ledarskapsprogram som kommer att stärka vår organisation under lång tid framöver

"När vi förvärvade Bank Norwegian ställde vi oss frågan; Hur ökar vi sannolikheten för en framgångsrik sammanslagning mellan de två största specialbankerna i Norden? Mycket tid och ansträngning har lagts ner på att arbeta med kulturell anpassning. En viktig del av detta var att skapa en gemensam grund för ledarskapet på NOBA. Vi ville konkretisera vilka förväntningar vi har på våra ledare och se till att vi gav dem de bästa möjliga förutsättningarna för att nå våra ambitiösa mål. Doings blev vår partner i att bygga ett praktiskt ledarskapsprogram baserat på våra värderingar och ledarskapsprinciper. De guidade oss i processen på ett anmärkningsvärt sätt. Tillsammans skapade vi ett program som kommer att stärka vår organisation under lång tid framöver. Och ta ledarskapet till nästa nivå!"

MALIN FRICK, HR Director, NOBA

Customer case

CUSTOMER: NOBA

Vi skapade ett ledarskapsprogram som kommer att stärka vår organisation under lång tid framöver

"När vi förvärvade Bank Norwegian ställde vi oss frågan; Hur ökar vi sannolikheten för en framgångsrik sammanslagning mellan de två största specialbankerna i Norden? Mycket tid och ansträngning har lagts ner på att arbeta med kulturell anpassning. En viktig del av detta var att skapa en gemensam grund för ledarskapet på NOBA. Vi ville konkretisera vilka förväntningar vi har på våra ledare och se till att vi gav dem de bästa möjliga förutsättningarna för att nå våra ambitiösa mål. Doings blev vår partner i att bygga ett praktiskt ledarskapsprogram baserat på våra värderingar och ledarskapsprinciper. De guidade oss i processen på ett anmärkningsvärt sätt. Tillsammans skapade vi ett program som kommer att stärka vår organisation under lång tid framöver. Och ta ledarskapet till nästa nivå!"

MALIN FRICK, HR Director, NOBA

UTMANINGEN

När Bank Norwegian, Nordax Bank och Svensk Hypotekspension slogs samman till en koncern; NOBA, identifierade vi behovet av att skapa en gemensam ledarskapsgrund med ett ledarskapsprogram för att bygga en kultur, skapa enighet och visa riktningen. En viktig del av pusslet var en gemensam ledarskapsgrund, med stöd av våra ledarskapsprinciper. Efter att de 7 ledarskapsprinciperna fastställdes behövde vi säkerställa att rätt verktyg och kunskap tillhandahölls våra ledare för att förverkliga dem.

VARFÖR DOINGS?

Vi behövde en partner som talade samma språk och hade samma syn på vad som är viktigt inom ledarskap. En partner som kunde koppla vårt ledarskap till vårt syfte, uppdrag, värderingar och kultur på ett verkligt praktiskt sätt i ett ledarskapsprogram. Doings hjälpte oss att inte bara klargöra vad, utan också hur och varför på ett kristallklart och inspirerande sätt. Denna kombination av strategiskt, operativt och verkligt praktiskt stöd passade oss perfekt och harmoniserade med sättet saker görs på NOBA.

LÖSNINGEN

Tillsammans, i nära samarbete, skapade NOBA och Doings ett ledarskapsprogram som alla ledare på NOBA kommer att genomgå – NOBA Leadership Program. Programmet, baserat på våra värderingar och ledarskapsprinciper, identifierar beteenden som vi behöver stärka och utveckla. Det kommer att säkerställa att vårt ledarskap överensstämmer med vårt uppdrag och tar oss i rätt riktning för att nå våra mål. Ledarskapsprogrammet kombinerar kunskap och verktyg med fysiska ledarforum där ledarna får chansen att fördjupa sina kunskaper och utbyta erfarenheter.

Självreflektion är en central del av ledarskapsprogrammet. Varje ledare påbörjar och avslutar programmet med en 360-graders feedbackutvärdering. Detta ger ledarna insikter och ökad självmedvetenhet om styrkor och områden för utveckling, för att säkerställa att alla ledare får så mycket som möjligt ut av programmet. Detta kommer att stärka oss som ett enda NOBA.

EFFEKTEN
  • Etablerat en gemensam syn på ledarskap – tydliggjort vilka förväntningar vi har på ledarna och hur det är kopplat till allt vi gör.
  • Stärkt relationerna mellan ledarna – skapat en plattform för diskussion, kunskapsutbyte samt lärande från varandra.
  • Inspirerade ledare – fått ledarna att hitta sitt eget varför, för att förbli motiverade och fokuserade på sitt ledarskap.

 

NOBA Is a bank of banks. A bank bank. A group of vertical financial offerings with one common mission – to enable healthy finances for more people. They call this powerful combination of skill, scale and diverse offerings for aggregated verticals

SERVICES


  • Lärdesign
  • Ledarutveckling
  • Ledarskapsträning
  • Facilitering
  • 360-analys
  • Ledarskapscoaching
  • Ledarprogram