Kundcase

KUND: SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN

Från strategi till kommunikationskoncept - ikoniska budskap bar hela vägen genom bruset

"Vi har varit alltför okända och haft svårt att komma till tals och nå fram - särskilt utanför medicinska och traditionella medier.  Vi har nog i vår iver att berätta fakta varit för mångordiga, komplicerade och kanske otydliga i vår kommunikation. Doings har hjälpt oss med slagkraftiga bilder och metoder att formulera vårt budskap så att det omedelbart går fram och som även öppnar för annan och fördjupad kontakt. Så nu, vid kontakt med kollegor och allmänhet, eller i TV,  radio, tidningar eller i sociala medier kan vi använda samma, raka, lättbegripliga, närmast ikoniska budskap."

VENDELA ENGLUND BURNETT, ORDFÖRANDE SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN

Kundcase

KUND: SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN

Från strategi till kommunikationskoncept med ikoniska budskap bar hela vägen genom bruset

"Vi har varit alltför okända och haft svårt att komma till tals och nå fram - särskilt utanför medicinska och traditionella medier.  Vi har nog i vår iver att berätta fakta varit för mångordiga, komplicerade och kanske otydliga i vår kommunikation. Doings har hjälp oss med slagkraftiga bilder och metoder att formulera vårt budskap så att det omedelbart går fram och som även öppnar för annan och fördjupad kontakt. Så nu, vid kontakt med kollegor och allmänhet, eller i TV,  radio, tidningar eller i sociala medier kan vi använda samma, raka, lättbegripliga, närmast ikoniska budskap."

VENDELA ENGLUND BURNETT, ORDFÖRANDE SVENSKA LÄKARE MOT KÄRNVAPEN

VAD VAR UTMANINGEN?

När vi inledde vår dialog med Doings såg vi att det fanns långt mer potential i hur vi kommunicerar vårt uppdrag, att jobba för en kärnvapenfri värld. Tillsammans identifierade vi ett antal utmaningar så som en för låg kännedom om vår organisation – såväl bland våra potentiella medlemmar som hos allmänheten, en alltför otydlig kommunikation och för låg tillströmning av nya medlemmar och givare.

Vi såg att det fanns större möjligheter för oss att nå ut i fler kanaler och ge tydligare exempel på vad vi jobbar för, vilket är avgörande för våra medlemmar och givare så att de ser vad pengarna går till.

I och med att vi både är en ideell och samtidigt expertorganisation med begränsade resurser och rekryteringsbas var det viktigt för oss att hitta en samarbetspartner som vi kunde jobba effektivt tillsammans med för att åstadkomma det som verkligen skulle kunna göra skillnad, särskilt i relation till allmänheten och yngre kollegor. Här var Doings den perfekta partnern.

VARFÖR VALDE NI DOINGS?

Vi valde Doings för deras breda och djupa kompetens av strategi och kreativa kommunikationskoncept. De matchade oss även vad gäller engagemang och hanterade komplexiteten i vårt uppdrag. De förstod snabbt våra utmaningar respektive möjligheter och lyckades koppla dessa kommunikationsmässigt till rådande världsläge i ett tydligt kommunikationskoncept.

VAD BLEV LÖSNINGEN?

Lösningen blev inte det vi hade trott att vi behövde. Det vi landade i var ett upplägg på en helt annan strategisk nivå med ett kreativt kommunikationskoncept som nu ligger som grundidé för all vår fortsatta kommunikation.

Det mynnande även ut i en nationell kampanj med ett högst aktuellt budskap kring kärnvapen som vi såg att samhällsdebatten saknade. Våren 2024 ökade såväl våra behov som möjligheter att synas och påverka i och med indraget statsbidrag samtidigt som debatten kring Nato och Militäravtalet DCA, Defense Cooperation Agreement, med USA blev högaktuellt. Avtalet innebär att USA får tillgång till 17 svenska baser och där Sverige ännu inte har skrivit in veto att inga kärnvapen får placeras på svenskt territorium, såväl nu som i framtiden.

DOINGS LEVERANS:
 • Varumärkesplattform – den strategiska grunden för vårt varumärke med vision, värderingar, löften till våra målgrupper och önskvärda beteenden.
 • Kommunikationsstrategi – med målgrupper, affärsmål, kanaler och vår position på givarmarknaden.
 • Kommunikationskoncept – med bärande idé, bildspråk, tagline och grundläggande story.
 • Kommunikationskampanj – med tydlig koppling till Nato med kärnvapens framtida vara eller inte vara på svenskt territorium.
 • Pressmeddelande och budskapsträning – inför medverkan i media.
RESULTATET
 1. MEDVETEN STRATEGI: Vi har gemensamt skapat en strategi som lyfter vilka vi är och tydligt definierar vår unika position
 2. TYDLIG KOMMUNIKATIONS-PLATTFORM: Grundläggande koncept med strategiskt varumärkesbyggande budskap och bildspråk som blir bärande för vår fortsatta kommunikation, såväl internt som externt.
 3. SLAGKRAFTIG KOMMUNIKATIONSKAMPANJ: Utifrån aktuella frågor skapades kampanjmaterial i olika format för utvalda kanaler och målgrupper liksom pressrelease och budskapsträning inför medverkan i media.
 4. INTRESSE OCH RESULTAT AV KOMMUNIKATIONSKAMPANJEN: Kampanjen har resulterat i medverkan i SVT Nyheter, P1, P3 mm. och har också underlättat kommunikation vid olika typer av möten och föreläsningar för läkare, organisationer och allmänhet. Dessutom förtydligar den det vi nu fokuserar på, att riksdagen vid debatten 17-18 juni ska ändra sig och säga NEJ till framtida möjlighet att placera kärnvapen på svenskt territorium genom att uttryckligen lägga in ett förbud i avtalet. Antal namnunderskrifter har i skrivandes stund nått ca 5 500 med mål att få in 10 000 före 31/5 2024.
SLMK Svenska Läkare mot Kärnvapen grundades 1981 och har sedan dess arbetat för att kärnvapen ska avskaffas. Vi är Sveriges största nedrustningsorganisation, med ca 2 500 läkare och läkarstudenter som medlemmar.

TJÄNSTER


 • Kommunikationsstrategi
 • Kommunikationskoncept
 • Budskapsplattform
 • Extern kommunikation
 • Varumärkesplattform
 • Strategisk kommunikation
 • Kreativ Kommunikation
 • Grafisk design
 • Copy Writing
 • Projektledning