"What have you done to us?" - a voice from Alleimas Leadership Program

"What have you done to us?"

Kristina Vallin

What have you done to us?

Kristina Vallin

“What have you done to us?!”

The participant smiles while saying this during the final check-out round after three intense leadership learning session days at #högbobruk in Sandviken. The others start giggling, nodding their heads.

The content of this program has been worked out in deep collaboration with Alleima during 6 months. This resulted in clear and well anchored learning goals connected to the Alleima strategy and long term goals, a substantial digital training and well designed physical learning sessions. 100 leaders will have passed the program this year. It is clearly an understatement that project leadership skills have been key in rolling this out!


So what did he mean ”done to us”? It gives the connotation of being subject to influence rather than co-creator of learning. And yes, we really did design the entire program to enhance self-leadership and autonomy. Well – it was so simple it could really have gone lost in translation.


Me and my brilliant co-facilitator Peter Röjhammar usually meet a lot of managers that stay mainly in their heads, not using their emotional skills to a larger extent. And for this group it would have been understandable if they did – language barriers, new people, new country, new food etc, you got to keep your guard up a bit. But we really wanted them to experience how using your emotional skills can help opening up and start collaborating on a deeper level, co-creating psychological safety, enhancing learning and so on. So we encouraged our participants to take a silent break for 30 minutes. No talking, no interaction with other people, phones, computers, music, books, anything but walking in the beautiful nature surrounding Högbo Bruk.

And yes! This, at first sight, small change added so much more value than we could have ever expected. For many of our participants silence and reflection is a scarce resource. For some silence only occurs when using noice cancelling headphones, or maybe at night when parts of the city sleeps. And reflection then – very occasionally and almost never as a planned activity.

So – what did we learn? Of course the obvious – that learning design needs to follow the needs, attitudes and behaviours of the participants, and that reflection can come in different shapes; talking, writing or just being with yourself for a little while, observing your feelings, observing the surrounding. The most important though may be that we as facilitators underestimated the power of time spent on reflection. We thought they would be tired of reflecting after these three days, however it seems like the opposite where reflection together in teams, with your learning buddy or for yourself have given new energy and tons of new insights about how to deal with all different dilemmas in the daily business.

And for me and Peter – we are just even more humble and grateful for experiencing people connecting with themselves and with others for a more positive and sustainable future. Thank you Alleima leaders for this – you know who you are 💫🙏

Kristina Vallin

Share this post


Ledarskapet - både problemet och lösningen

Ledarskapet - både problemet och lösningen

Alla Doers

Ledarskapet - både problemet och lösningen

Alla Doers

Om man är intresserad av ledarskap så är Gallups  årliga globala engagemangsundersökning  efterlängtad. I år damp den ner i juni. Grattis till mänskligheten! Engagemanget som länge varit makalöst lågt är numera på en all time high på 23 %. Men låt oss inte korka upp champagnen riktigt än. Det är fortfarande på tok för lågt såklart. Engagemang är inte bara en trevlig bonus och härlig känsla av tillfredsställelse på jobbet; det är också en nödvändig faktor på organisationens framgång. Lågt engagemang kostar enligt Gallup den globala ekonomin orimliga 8,8 biljoner dollar eller 9% av global BNP. Något som också ökat i årets rapport är tyvärr stressen. Siffrorna visar en upplevd daglig stress på 44 % globalt; en stadig ökning de senaste tio åren. Gallup menar att både problemet och nyckeln stavas ledarskapet.

Sambandet mellan engagemang och stress

Den ökade stressen beror förstås på flera faktorer, men en av de tydligaste är att hitta rätt ledarskap. Bland annat för stöd att navigera i osäkerheten men också för att stärka engagemanget. En hög nivå av engagemang ger nämligen i sin tur en slags buffert mot stress; Gallups analys visar att engagemang har 3,8 gånger så mycket inverkan på anställdas stressnivåer som deras fysiska arbetsplats.

Förändringens vindar

Om inte förr, så blev det under pandemin kristallklart att det inte längre går att leda på gamla meriter med ett micromanagerande manér. Den nya världsordningen gjorde det extra tydligt att det är dags för ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som en gång för alla tittar på resultat och värdeskapande snarare än närvaro och timmar. Som har förmågan att på riktigt lyssna, kommunicera och motivera, oavsett hur den fysiska arbetsplatsen ser ut.

Lösningen: Ett nytt ledarskap

Förändringen börjar med ledarskapet och det måste ske nu. Forskningen är tydlig: bristfälligt ledarskap leder till sämre kollektiv prestation. Men det är lika tydligt att rätt sorts ledarskap kan göra underverk. Inte bara göra företaget mer framgångsrikt utan också minska stress och göra livet mer meningsfullt för anställda.

Men det är ju inte ledarnas fel att de inte är tillräckligt bra. Kraven på ledare idag är enorma. Därför har vi ägnat massor av tid åt ledarskapsutveckling de senaste åren. Det har handlat om alltifrån att utforska hur vi själva, med våra utmaningar, i vår miljö, vill leda och leva. Till att navigera, utvecklas och hålla ut när vi inte vet vad som väntar runt hörnet. Till att hitta de mest värdeskapande och skräddarsydda utbildningsuppläggen för våra kunder som fungerar på såväl fabriksgolv som hybrida setups med medarbetare och ledare utspridda i världen.

Det finns otroligt mycket värdefull forskning på vad vi behöver för att må bra och prestera på jobbet. Doings kan vi ledarskap i komplexa miljöer. Och vi älskar trixiga utmaningar – testa oss!

Alla Doers

Dela inlägget