Odlingstider - så får ni motivationen att frodas!

Gustav Roth

Gustav Roth

Våren är här och det börjar äntligen gro och växa i skog, mark och pallkragar. Precis som växter behöver vi människor vissa grundläggande förutsättningar för att växa och må bra och vara motiverade. Men vad skapar egentligen motivation? Vad får den att växa? Och vad är skillnaden mellan motivation och engagemang? Stor fråga som kräver ett visst resonemang. Häng med!

Skillnad på engagemang och motivation?

För mig handlar engagemang om en allmän känsla av entusiasm och intresse. Känslan är oftast positiv, men inte alltid – negativa människor kan också vara engagerade. Motivation däremot, kopplar till action och ett görande. En motiverad person är redo att hugga i och har alltid en plan för att agera. Motivation ligger därför mycket nära handling medan engagemang ligger närmare en upplevelse. Om vi tar fasta på det resonemanget så är det motivation snarare än engagemang som verkligen gör skillnad.

Bästa förutsättningarna för motivation

Som vi vet är det svårt att tvinga någon att bli motiverad. ”Nu får du fasen se till att vara lite motiverad!” Det funkar liksom inte. Vad man kan göra är att se till att förutsättningarna är gynnsamma för motivation att uppstå. Lite som att se till att växtplatsen för en planta är fördelaktig för just den växten att leva och utvecklas i. Motivationsforskningen har lärt oss mycket om detta. Och en av de mest tongivande forskningsteorierna är Self-Determination Theory (Deci & Ryan) som lär oss vilka förutsättningar som är nödvändiga för att få motivationsplantan att växa. Den fokuserar på tre faktorer som nödvändiga som grogrund för inre motivation: kompetens, självbestämmande och samhörighet (Competence, autonomy och relatedness).

Vi behöver känna oss kompetenta

Har du någon gång känt dig inkompetent eller dum? Kanske inslängd i något sammanhang, så långt utanför din comfort zone att du liksom tappar fotfästet? Och motivationen?

Känslan av kompetens handlar om att känna att man har det kunnande man behöver för att genomföra något. Självklart ska vi sträva efter att gå utanför vår comfort zone. Det är så vi lär oss. Men viktigt är att vi känner att även om vi inte har all den kunskap som vi behöver just nu, så är vi trygga med det. Och trygga med att och hur vi kan tillskansa oss den kunskap som krävs. Känslan av kompetens behöver också speglas av omgivningen. Här är återkoppling och psykologisk trygghet väldigt viktigt. Positiv förstärkning, feedback och stöd från omgivningen är alla delar som kan stärka känslan av kompetens.

Vi behöver ett visst mått av självbestämmande

Alla har vi någon gång “suttit av” tiden på jobbet. Eller deltagit i ett obligatoriskt möte där vi inte känner att vi kan tillföra något. Typisk motivationsdödare och motsatsen till självbestämmande.

Självbestämmande handlar om just det – att själv kunna påverka sitt arbete. Och innebär t.ex. att man upplever att man har handlingsutrymme, frihet att påverka och styra situationen kring det arbete man utför. Exempelvis när och hur arbetet utförs. Och här kommer tilliten in! Här blir det viktigt att arbetsgivare och chefer vågar släppa kontrollen och lämna över åtminstone delar av den till sina medarbetare. Och lita på att de är de som bäst vet hur och när arbetet ska utföras för att skapa mest värde.

Vi behöver en känsla av samhörighet

Har du någon gång känt att ditt jobb skulle kunna vara mer stimulerande, utmanande eller roligt, men att kollegorna helt enkelt är för fantastiska för att lämna? Eller kanske tvärtom – att arbetsuppgifterna är fantastiska men kollegorna är tråkiga, otrevliga eller obefintliga?

Då har du upplevt hur stark känslan av samhörighet är för din motivation. Jag tror alla kan känna den saknaden i dessa tider, då kallpratet vid kaffemaskinen eller lunchen är svårt att ersätta med digitala ditos. Vi spenderar en stor del av vår vakna tid med våra kollegor, och samhörigheten är liksom kittet som på ett magiskt vis håller ihop allt det andra.

Tre tips för motivationsodling

Om förutsättningarna för dessa tre faktorer finns, så har vi en riktigt gynnsam jordmån för att motivation ska kunna gro, växa och frodas.
Här kommer några odlingstips för att boosta motivationen på jobbet:

1. Skapa en odlingskultur!

Ordet kultur är ett låneord från latin och betyder just att odla. Så se till att öka er känsla av kompetens genom att dela med varandra – både information, misstag och framgångsexempel. Och strössla generöst med näring i form av pepp, uppskattning och ständig feedback. Hjälp dina kollegor att bli bättre och att förstå hur bra de är så kommer de göra detsamma för dig. Känns det svårt att starta med detta spontant? Prova att införa en stående punkt på dagliga checkins, veckomöten eller en starta en Slacktråd som handlar om skryt, pepp eller ständigt lärande.

2. Visa riktning och tillit

Säkerställ att alla vet åt vilket håll ni ska och varför det är viktigt. Med tydliga mål och kunden i fokus. Men hur:et och vad:et hanteras i största möjligaste mån av de som är närmast arbetsuppgiften. Att uppleva att man har visst utrymme att jobba på det sätt man tycker är bäst är så viktigt! Krukan behöver passa ens storlek, men är avgränsningarna väl definierade så kommer man att växa i rätt riktning! Arbeta med er tillitskultur. Våga släpp på kontrollen, bestäm er för att ha tillit till varandra och se vad som händer.

3. Våga vara personlig

Visst har Covid-19 gjort att vi kommit långt ifrån varandra på många sätt för att vi mest träffas genom en skärm. Men samtidigt finns det något väldigt fint i att ha möten med sina kollegor i morgonfrisyr, i ostädade rum och med bullriga barn som sticker in huvudet titt som tätt. Vi har fått möjlighet att mötas bortom vår professionella fasad genom all denna digitala mötestid, och allt eftersom detta märkliga år har fortskridit har garden sänkts och vi blivit mer avslappnade och toleranta med varandra. Se det som en möjlighet att odla ännu mer personliga relationer med dina kollegor! Här finns några konkreta tips på hur ni kan behålla det personliga i era möten.

Kom ihåg, tiden för odling av motivation är som tur var året om. Så se till att skapa dessa förutsättningar på din arbetsplats eller i ditt team. Gör det nu direkt! Och sätt en påminnelse varje månad, att följa upp och reflektera över era framsteg. Hör av er om ni behöver fler odlingstips.

/Gustav, your Gardener 👨‍🌾

PS. Här kan du fördjupa dig mer inom intrinsic och extrinsic motivation. Och här finns en gammal goding om vad som motiverar oss egentligen och vad vi tror motiverar oss (spoiler – det är inte bara morötter!)

Dela inlägget