Medarbetaren har aldrig fel

Om man älskar att skapa en ultimat kundupplevelse bör man också vara lika intresserad av att bygga en outstanding  medarbetarupplevelse. För det är faktiskt också en kundupplevelse. Det är den interna kunden. Den som ofta glöms bort, åtminstone ur perspektivet att det är en kund. Precis som ett företag aldrig ska ta sina kunder förgivna, ska man aldrig ta sina medarbetare förgivet. Medarbetare har man alltid bara till låns.

Det sägs att kunden aldrig har fel, innebär det iså fall, givet ovan, att en medarbetare aldrig har fel. Kanske. Precis som en kund har rätt till sin upplevelse och sin sanning, har en medarbetare också det. Det är hur du som chef bemöter den upplevelse och sanningen som blir avgörande för upplevelsen. Det handlar inte om att alltid ge rätt, det handlar om bemötandet. Bemötandet i sin tur handlar om kommunikation och dialog.

Det finns stunder i medarbetarupplevelsen som är lite speciella. Ett av dem är exitsamtalen när en medarbetare går vidare till nästa arbetsgivare. Många tror att det är här man kan sluta bry sig, men så är det inte. För när medarbetaren går ut genom dörren, vad kommer den säga om företaget då. Kanske är det här medarbetaren som kommer rekommendera nästa talang att söka sig till just ert företag, eller kanske är den här medarbetaren en kommande kund. Du kan aldrig rädda en dålig medarbetarupplevelse med ett bra exit-samtal. Men i det samtalet kan du fortfarande göra positiva intryck som medarbetaren bär med sig resten av livet.

Men att prata om exitsamtal är att gå händelserna lite i förväg, för det viktiga är faktiskt vad du gör just här och nu, även om vardagen för stunden är konstig. Vi vill därför bjuda på fem tips hur man kan jobba med just medarbetarupplevelsen:

Internkommunikation

Kommunikation sker alltid på mottagarens villkor. Istället för att skapa fluffiga formuleringar och fina powerpoints, fokusera på vad du vill att dina medarbetare ska tänka, känna och göra när du kommunicerar med dem både som grupp och individer.

Stärk det redan starka

Att känna sig sedd och bekräftad är ett grundläggande mänskligt behov. Förstärkande feedback, det som borde vara så enkelt, men som vi ofta därför glömmer bort. Uppmärksamma och framförallt utveckla dina medarbetares styrkor till att bli superkrafter.

Inkludera mer

Det enklaste sättet att utveckla medarbetarupplevelsen är att inkludera medarbetarna i arbetet. Fråga vad de behöver. Vänta inte tills årliga medarbetarundersökningen (vem gör förresten ens sådana i dagsläget när det går att göra små pulser oftare, men det är ett annat blogginlägg) och tro att du kommer hitta svaret. Svaret finns varje dag där dina medarbetare är. Men det är din uppgift som chef att ta reda på det. Var nyfiken och tro inte att du redan vet vad de behöv. Fråga!

Lägg dig platt

Alla människor gör misstag. Det innebär att chefer och ledare också gör det. Det finns en bild om att vara chef innebär att vara perfekt. Men det är motsatsen som det handlar om Genom att visa din egen sårbarhet där du visar att du inte vet/kan, delar dina misstag och tillkortakommanden gör att andra kan göra det. Att skapa en företagskultur där misslyckanden ses som utveckling och en del av framgången sker genom att som ledare ibland lägga sig platt, och säga: jag sa/gjorde fel.

Det är det lilla som räknas

En high five, ett glassogram, ett hurrarop eller ”hur-kan-jag-hjälp-dig” är alla små actions som stärker medarbetarupplevelsen. Medarbetarupplevelse handlar om vardag och vad du gör en grå tisdag i november. Gör det lilla ofta och alltid genuint, så kommer stordåden efter det.

Ta väl hand om dina medarbetare, det är de som tar hand om din kund!

Dela inlägget

This is a custom heading element.