Framtidens lärande sker nu

Doers

Bristen på kompetens inom ett flertal branscher är skriande! I teknikföretagens senaste rapport för 2018 menar tre av fyra medlemsföretag att verksamheten har påverkats av brist på kompetens. För en tredjedel av företagen konstateras krasst att man helt enkelt gått miste om affärer. Digitalisering, automatisering och robotisering driver på utveckling och förändrar både affärsmodeller och produktionsprocesser. Behovet att arbeta med ständigt lärande och kompetensutveckling är större än någonsin. Och framtidens lärande måste ske nu, inte sen.

Vi ser det tydligt framför oss. I det ena fältet av matrisen har vi en stor potential och möjlighet i den teknikdrivna eran. På den andra sidan har vi kompetensbristen. Däremellan har vi ett flertal medarbetare som upplever att de inte utvecklas i sina befintliga roller. Så hur ska dessa världar mötas framåt?

Alicia Medina, doktor i management, sätter huvudet på lösningsspiken i en artikel i SvD, menar jag. Hon konstaterar att de svenska storföretagen borde låta den egna personalen lära och utveckla den kompetens som behövs, istället för att fortsätta använda “byt-ut-strategin”.

Vi måste alltså ställa oss frågan (och snabbt hitta svaret på) hur vi bygger en kultur som gör att man fortsatt är konkurrenskraftig genom ständigt lärande, samtidigt som vi är långsiktigt hållbara.

Vi ser i våra uppdrag att svaret och lösningen sitter på två plan, hos individen och hos organisationen. Organisationen, först och främst, måste ha ambitiös målbild och strategi för att hantera förändringshastigheten genom att tillgodose en ökad flexibilitet i hur man arbetar med det ständiga lärandet – för att snabbt kunna svänga om och ändra fokus. Individen (medarbetaren) måste göra detsamma, träna sin förmåga och sitt mindset att ständigt lära och ta till sig ny kunskap.

Våra bästa tips för att leva, lära och göra

Och mitt i allt detta ska vi LEVA – vara hållbara och njuta av livet! Att hjälpa företag och individer att behålla energin att fortsätta utvecklas och lära, är en hjärtefråga för mig och oss på Doings. Vi vet att all förändring handlar om att GÖRA och att ha människan i fokus! Här är 5 tips från oss, som vi använder själva, för att skapa en lärande kultur med LEVA i fokus:

  • Tillit före kontroll! Tro på dig själv, varandra och bygg en kultur av trygghet, tillit och kreativitet.
  • Kunden och framtiden i fokus – vad behöver just ditt företag/organisations kunder i framtiden – det ska ligga till grund vad du/ni behöver lära er!
  • Lärandekultur – integrera lärandet i allt ni gör i vardagen – från mindre team/vecko/månadsmöten till årliga kick-offer etc. Dela findings av lärande ofta!
  • Självledarskap – Du leder ditt eget lärande och din egen utveckling. Vad vill du lära dig och hur? Du kan påverka din utveckling och ditt lärande.  Vilka nätverk är du med i – vilka poddar lyssnar du på – vilka nya tekniker testar du osv osv?
  • Våga välja bort – Vi kan inte lära oss allt – vår hjärna är inte anpassad för vår förändringshastighet. Våga välj bort och prioritera ditt lärande för din egen hållbarhet.

Hur gör ni för att ständigt lära? Vi vill lära av er!

Dela inlägget