Dags för psykosociala brandövningar!

Eva Lindvik

Eva Lindvik

Du kanske är bekant med The Pareto Principle, eller 80/20 regeln som den också kallas. Den går ut på att 20% av vår ansträngning ansvarar för 80% av resultatet. Med andra ord så kan vi säga att de flesta resultaten kommer ur en liten skopa handlingskraft. Den här informationen gör att det formuleras en relativt självklar fråga i mitt huvud – Hur svårt ska det då vara?  

Låt oss då prata lite om snedfördelningen mellan män och kvinnor på arbetsplatsen. Ända sedan urminnes tider har vi kvinnor snällt fått stå med mössan i handen och tacka ödmjukast för en plats vid bordet. Vi har accepterat mindre lön för samma arbete och där sexuella trakasserier bevisligen har blivit en del av vår vardag.

För hur svårt ska det egentligen vara kära arbetsgivare? Att ha en jämställd arbetsplats där vi värderar män och kvinnor lika, lika lön för lika arbete och där vi inte blir utsatta för sexuella trakasserier?  

Prognosen för när vi når jämställdhet gick från årtalet 2063 till 2040 mellan år 2015 och 2016. Det bevisar att vi ser en positiv trend för jämställdheten. Det är fantastiska nyheter för näringslivet och för de studenter som tar examen idag. De personerna kommer kunna se samma villkor oavsett kön under sina yrkesverksamma år. Däremot kommer personer födda 1976 och tidigare inte kunna uppleva det innan sin pension i den takten vi har nu. Vill vi öka takten måste vi fortsätta strävan mot en helt jämn fördelning och aktivt GÖRA ännu mer. Givetvis ska vi ha en arbetsplats där kvinnans plats vid bordet är lika självklar som någon annans i rummet. #metoo är inte en ”fas” som så småningom kommer blåsa över. Vi ska inte gå tillbaka till hur det var. Vår tid är nu och det är dags för handlingskraft, nu är det dags för förändring. Låt oss rucka lite på maktstrukturerna för att tillsammans optimera, maximera och skapa tillväxt.

Det här är inte en svår fråga att hantera, för den är så självklar. Alla arbetsgivare behöver en plan för kränkande särbehandling, diskriminering och sexuella trakasserier. Det står i lagen. Förändringen du som arbetsgivare behöver göra är att sluta med att bara snacka, sluta hänvisa till dammiga dokument på intranätet. Du måste börja GÖRA! Synliggör, prata om era värderingar och diskutera betydelsen, ha workshops, prata, prata, prata. Tystna aldrig. Det här behöver vara lika självklart som era årliga brandövningar. Några har hoppat på spåret redan, däribland Sara Scheller från Raoul Wallenberg Academy som utmanar oss alla att hålla psykosociala brandövningar. Hur ska medarbetarna göra om de blir utsatta, eller ser någon bli utsatt, för sexuella trakasserier? Vem anmäler de till?  Vart är samlingsplatsen?

Ställ dig frågan hur ni som arbetsgivare går vidare för att det inte ska hända igen. Hur gör du för att säkra arbetsplatsen? Ha en plan, sätt det i väggarna, gör det till en självklarhet på just din arbetsplats. Hur vi reagerar i stressituationer styrs till stor del av biologiska instinkter, Fajtas, Fly eller Frysa. Antingen börjar vi instinktivt fajtas mot förövaren, eller så flyr vi/tystar ner eller så fryser vi och blir helt paralyserade, vi vet då inte vad vi ska göra eller åt vilket håll vi ska springa. Precis som i brand så beter vi oss inte rationellt.

Därför behöver vi ta larmet på allvar och utbilda våra medarbetare genom årliga psykosociala brandövningar. För att få till dessa psykosociala brandövningar följer här några enkla steg som ni lätt kan applicera i just er verksamhet.

1. Brandvarnare
Se till att ha en brandvarnare på arbetsplatsen, en person som man vänder sig till när larmet ska gå. Det kan vara en chef eller förslagsvis ett skyddsombud. En brandvarnare bör finnas på varje våning, alltså i varje team. Det är bra om alla brandvarnare seriekopplas så att det exempelvis larmas i ledningsgruppen om det finns en brand på ekonomiavdelningen.

2. Brandsläckare
Ni behöver ha en brandsläckare som alla vet hur man använder. Vad har ni för policy och hur ska medarbetarna gå tillväga? Om ni inte redan har en diskriminieringspolicy så skaffa en genast. Vilka brandvarnare finns och vart sitter dem? Det är viktigt att alla övar annars finns det risk för att medarbetarna blir rädda och paralyserade.

3. Vid brand
Lär er ramsan: Larma, varna och släck. Larma chefen eller brandvarnaren. Du som chef ger förövaren en LAS-varning som kan leda till uppsägning om inte förövaren ändrar sitt beteende. Då släcker ni branden och minskar uppkomsten av fler bränder när ni visar på den sortens kausalitet. Ni ska också alltid hänvisa till er diskriminieringspolicy.

4. Öva
Övningar ökar möjligheterna för att ni AGERAR istället för att REAGERA vid en psykosocial brand. Ha den psykosociala brandövningen två gånger om året och vid introduktionen av nya medarbetare. Gå igenom steg för steg hur era medarbetare ska göra och agera om de blir utsatta för, eller ser någon bli utsatt för sexuella trakasserier, mobbning, kränkningar eller någon annan form av beteende som inte är förenat med lagen eller era värderingar. På det sättet skapar ni hela tiden en medvetenhet och synliggör att ni är med i matchen och att inget sopas under mattan.

20% ansträngning, så lite för så stor förändring.

Dela inlägget