Bygga företagskultur i pandemitider

Stina Arnby

Skriven av alla doers

Hur tänker du om företagskultur?

  1. Man har den kultur man har eller
  2. Vi får den kultur vi vill ha.

Vi hör till dem som svarar nr 2. Skillnaden mellan 1an och 2an ligger i hur och om man jobbar med företagskulturen. Frågan är hur man bygger företagskultur mitt i en brinnande pandemi? En av våra viktigaste lärdomar är att få till en känsla av gemenskap, delaktighet och mening på distans trots brist på den sociala, fysiska interaktionen.

Våra lärdomar

Vi har dragit en del lärdomar av vad som funkar bra i arbetet att bygga på företagskulturen i allmänhet och i pandemitider i synnerhet. Här är några av dem:

SAMSKAPA

Bygg det ständigt pågående kulturarbetet på verklig delaktighet. Se till att skapa möjlighet för alla att bidra. Viktigt ocskå att låta allas ord väga lika tungt. Glöm ”Varsågod och skölj”-principen då ledningsgruppen tar fram koncepten och medarbetarna ”implementerar”. Nej, bjud in alla och visa att ni menar allvar med att ni bygger företagskultur tillsammans. Visa att medarbetarnas input finns med i resultatet.

SYNLIGHET

Utgå från en tydlig och pedagogisk modell som visar hur kultur, mål, vision hänger ihop. Vi tipsar om att tänka så här: alla framsteg ska gå att uppmärksammas och observeras. Ansträng er att göra framstegen i kulturarbetet synliga genom att lyfta fram beteenden, effekter och bevis i vardagen.

DIALOG

Tänk: 20 % sända och 80 % dialog, i varje möte. Engagemang och ägandeskap har aldrig skapats genom envägskommunikation. Ansträng dig lite extra och se till att era möten präglas av dialog. Som ett resultat av diskussionerna kommer ni märka att ni skapar energi och engagemang och en känsla av närhet och interaktion, fastän det sker digitalt. Här är några fler tips på hur du bygger engagerande möten.

MENING

Koppla alltid ert kulturarbete till ert syfte och er direkta affär. Nu när många av oss sitter hemma i våra små bubblor är viktigare än någonsin att vi kopplar alla aktiviteter till det gemensamma målet, . Slarva inte med att prata ”Why” nu!

KONSTRUERA

Det spontana utrymmet för interaktion är ju svårare då mycket jobb sker digitalt. Eftersom våra naturliga platser för relationsbyggande har försvunnit behöver vi planera för spontanitet. Därför behöver vi vänja oss vid att förbereda och konstruera forum/kanaler/träffpunkter där folk kan börja GÖRA. Se till att boka in digitala fikor, Slack-kanaler för positiv feedback, Teamsmöten för kompetensdelning osv.

Vi hoppas att vi kunde fylla på med lite tips, inspiration och framförallt handlingskraft för att fortsätta bygga på er företagskultur, även om pandemin fortsätter och arbetet sker på distans. Hör av er om ni vill ha mer hjälp på vägen!

Dela inlägget