Vilse i compliancedjungeln?

Missa inte affärsmöjligheterna.

Denna artikel publicerades i Dagens industri den 16 april 2024.

Det går sakta. Det känns komplext och svårt. Det finns fler piskor än morötter. En hel del utmaningar är förknippade med företags hållbara omställning. Men ledningsgrupper sitter med ett trumfkort: Att identifiera och skapa framtidens hållbara affärsmöjligheter.

Många bolag ställer idag om utifrån nationella lagkrav och EU-regleringar, men långt ifrån alla har satt en hållbarhetsstrategi som är implementerad ute i verksamheten.

– Vår erfarenhet är att hållbarhetschefen ofta jobbar i silo och att hållbarhetsfrågorna hamnar för långt från kärnaffären. Samtidigt som lagstiftningen skapar en reaktivitet där compliancefrågorna tar tid och kraft från företagen istället för att identifiera de affärsmöjligheter som följer med omställningen. Det är oftast där vi kommer in, säger Mikael Botnen Diamant, hållbarhetsstrateg på Doings.

När Doings 2023 frågade företag vilka hinder de såg för hållbarhetsarbetet hamnade brister i de organisatoriska förutsättningarna i topp, liksom brist på intern kunskap och förståelse. Ett år senare upplever Doings att verkligheten ser annorlunda ut. Idag är otillräcklig kartläggning, hållbarhetsrapportering och hållbarhetskommunikation de största utmaningarna.

– Eftersom företag behöver fokusera så mycket på regelefterlevnad tenderar de att tappa fokus på relationen mellan hållbarhet och den framtida affären, fortsätter Mikael Botnen Diamant.

Omfamna komplexiteten en nyckel

Doings fokus är att få företagsledningar att börja samarbeta, att utmana reaktivt och linjärt tänk samt att sänka tröskeln att komma i gång. Att arbeta agilt är en viktig väg framåt, men eftersom alla bolag har unika utmaningar och förutsättningar finns ingen enkel lösning eller metod som passar alla. På Doings pekar man ändå på några viktiga aspekter för att få fart på hållbarhetsarbetet:

Vikten av att skapa rätt förutsättningar, av en integrerad strategi och av att implementera och aktivera hela organisationen.

– Att skapa tydlig riktning och ägandeskap hos ledarkollektivet är avgörande. Den stora förändringskraften finns när ledningen lyckas aktivera hela organisationen ner på individnivå. Vår värsta fiende är när strategidokumentet hamnar i byrålådan. Där gör det ingen skillnad, varken för planeten eller verksamheten, säger Carl-Johan Schultz, hållbarhetsstrateg på Doings.

Doings konsulter har bred kompetens för att kunna omfamna komplexiteten och förstå varje bolags unika utmaningar och förutsättningar.

– Vår styrka ligger inte bara i att definiera varför och vad utan också HUR vi får med alla att aktivt jobba mot hållbar förändring. Här är vi trygga i att skapa resultat, säger Emma Forsgren, vd på Doings.

Hållbarhetsarbetet spänner över många områden.
Tabellen visar hur våra kunder upplever sina största utmaningar.

Mikael Botnen Diamant och Carl-Johan Schultz, hållbarhetsstrateger samt vd Emma Forsgren:

”Ledningsgrupper riskerar att gå vilse i compliancedjungeln när de i själva verket sitter med trumfkortet att identifiera och skapa framtidens hållbara affärsmöjligheter”


Vill du veta mer om hur vi jobbar med hållbarhet?

Kontakta oss här!

Vilse i compliancedjungeln?

Missa inte affärsmöjligheterna.

Denna artikel publicerades i Dagens industri den 16 april 2024.

Mikael Botnen Diamant och Carl-Johan Schultz, hållbarhetsstrateger på konsultbyrån Doings samt vd Emma Forsgren:

”Ledningsgrupper riskerar att gå vilse i compliancedjungeln när de i själva verket sitter med trumfkortet att identifiera och skapa framtidens hållbara affärsmöjligheter”


Det går sakta. Det känns komplext och svårt. Det finns fler piskor än morötter. En hel del utmaningar är förknippade med företags hållbara omställning. Men ledningsgrupper sitter med ett trumfkort: Att identifiera och skapa framtidens hållbara affärsmöjligheter.

Många bolag ställer idag om utifrån nationella lagkrav och EU-regleringar, men långt ifrån alla har satt en hållbarhetsstrategi som är implementerad ute i verksamheten.

– Vår erfarenhet är att hållbarhetschefen ofta jobbar i silo och att hållbarhetsfrågorna hamnar för långt från kärnaffären. Samtidigt som lagstiftningen skapar en reaktivitet där compliancefrågorna tar tid och kraft från företagen istället för att identifiera de affärsmöjligheter som följer med omställningen. Det är oftast där vi kommer in, säger Mikael Botnen Diamant, hållbarhetsstrateg på Doings.

När Doings 2023 frågade företag vilka hinder de såg för hållbarhetsarbetet hamnade brister i de organisatoriska förutsättningarna i topp, liksom brist på intern kunskap och förståelse. Ett år senare upplever Doings att verkligheten ser annorlunda ut. Idag är otillräcklig kartläggning, hållbarhetsrapportering och hållbarhetskommunikation de största utmaningarna.

– Eftersom företag behöver fokusera så mycket på regelefterlevnad tenderar de att tappa fokus på relationen mellan hållbarhet och den framtida affären, fortsätter Mikael Botnen Diamant.

Omfamna komplexiteten en nyckel

Doings fokus är att få företagsledningar att börja samarbeta, att utmana reaktivt och linjärt tänk samt att sänka tröskeln att komma i gång. Att arbeta agilt är en viktig väg framåt, men eftersom alla bolag har unika utmaningar och förutsättningar finns ingen enkel lösning eller metod som passar alla. På Doings pekar man ändå på några viktiga aspekter för att få fart på hållbarhetsarbetet:

Vikten av att skapa rätt förutsättningar, av en integrerad strategi och av att implementera och aktivera hela organisationen.

– Att skapa tydlig riktning och ägandeskap hos ledarkollektivet är avgörande. Den stora förändringskraften finns när ledningen lyckas aktivera hela organisationen ner på individnivå. Vår värsta fiende är när strategidokumentet hamnar i byrålådan. Där gör det ingen skillnad, varken för planeten eller verksamheten, säger Carl-Johan Schultz, hållbarhetsstrateg på Doings.

Doings konsulter har bred kompetens för att kunna omfamna komplexiteten och förstå varje bolags unika utmaningar och förutsättningar.

– Vår styrka ligger inte bara i att definiera varför och vad utan också HUR vi får med alla att aktivt jobba mot hållbar förändring. Här är vi trygga i att skapa resultat, säger Emma Forsgren, vd på Doings.

Hållbarhetsarbetet spänner över många områden.
Tabellen visar hur våra kunder upplever sina största utmaningar.


Vill du veta mer om hur vi jobbar med hållbarhet?

Kontakta oss här!