Vårt manifest

”Vart är vi på väg?” Lika svårt som det är att naila Kristian Luuks frågor på 10-poängs nivån i På spåret (jag lyckas aldrig, skall erkännas…) är det att lista ut slutdestinationen på det allt snabbare förändringståget vi alla sitter i.

Så bara att luta sig tillbaka och njuta av färden, skulle kunna vara ett förnumstigt tips? Och visserligen, det är en viktig inställning. Att inte streta emot och dra i nödbromsen. Det krävs dock att vi ledare hårdtränar vår förändringskompetens och övar oss i att leda det okända. Med den här förändringstakten måste vi släppa behovet av att veta bäst och kunna allt! Då blir vi kvar på perrongen.

Att leda i förändring

Tidningen Chef i samarbete med Experis har utvärderat egenskaper och färdigheter hos finalisterna i Årets Chef, som gör att de skiljer sig från de andra. De färdigheter är framförallt förnämliga förändringskompetenser, dvs att leda i förändring plus förmågan att hantera mellanmänskliga relationer. Och vi hejjar på! Vårt Why, att göra hållba förändring handlar just om det, att få alla med på tåget.

Vår snabbrörliga och allt mer komplexa omvärld kräver förändringskraftiga ledare och medarbetare som hanterar förändringarna på ett långsiktig hållbart sätt. Ett sätt som skapar utveckling, samarbete och höjer konkurrenskraften!

Vårt manifest

I vårt eget bolagsbygge och i utvecklingsprojekt hos våra kunder har vi identifierat 7 stycken grundprinciper för att utveckla ett hållbart ledarskap och bygga en förändringskraftig organisation:

  • Värdera tillit före kontroll
  • Värdera personligt engagemang före dokumenterade kunskaper
  • Värdera sociala skills och samarbete före processer och verktyg
  • Värdera medledarskap före hierarkiskt chefskap
  • Värdera resultatet före arbetsmetoden
  • Värdera handlingskraft och initiativ före detaljplanering
  • Prioritera energi och välmående för att uppnå bästa finansiella resultat

Vi tycker förstås att man skapar värde på alla sätten vi har i vårt manifest. Men vår övertygelse är att genom att värdera dem till vänster så får vi en väsentligt högre verkningsgrad för att utveckla en långsiktigt hållbar organisation. Det ser vi i vårt eget bygge och hos alla våra kunder.

Och vi lever efter dessa var eviga dag. Vi kallar det vårt manifest.

Vad tycker ni?

Dela inlägget