Varför väljer kunderna er 2025?

Alla doers

Varför vill ni att kunderna ska välja er om fem år?

Vilken kundupplevesle vill ni ha? Fundera på det några ögonblick.

Vad skapar lojala kunder idag? Vad gör att kunderna väljer att vara kvar hos er och inte gå till konkurrenten? Vad gör er unika nu och i framtiden? Hur skapar man unika värden för kunden när alla på marknaden erbjuder i princip samma kvalitet och pris?

Kundupplevelsen

Det mesta talar för att unikiteten sitter i kundupplevelsen. Hur skapar ni den?

Svaret är inte lätt att komma fram till. Men svaret på den frågan är riktning för hela er affärsplanering i höst, menar vi. Detta är vårt allra bästa tips för hur ni får en superkonkret process för ert affärsplanearbete. Se till att din ledningsgrupp ägnar denna fråga fullt fokus i ert affärsplanearbete, strategiarbete och/eller värderingsarbete. Formulera gemensamt en kundupplevelse.

Vi har gjort detta med goda resultat för många av våra glada kunder i deras affärsplanearbete, visionsarbete, strategiarbete mm. Att  facilitera ledningsgruppsdialoger med fokus på den långsiktiga målbilden och sedan bryta ner detta i konkreta aktiviteter och framgångsbeteenden, kan vara det roligaste delen i vårt jobb. För att få saker att hända och gå från ord till handling.

Ökat engagemang

Med gemensamt formulerad målbild med kunden i fokus och definierade framgångsbeteenden för att ta er dit  kommer den lilla bonusen, att medarbetarnas engagemang ökar. Detta tack vare tydligheten i att:

  1. Man vet vart man ska och varför
  2. Alla vet hur de ska bidra

Nog så viktig konkurrensfaktor. Eller hur?

Medarbetarupplevelsen

Nästa steg är att ställa er samma fråga kring medarbetarna. Varför ska de välja er om fem år? Hur formulerar ni er medarbetarupplevelse?

Vi ses gääärna och pratar mer om hur man går från ord till handling i strategiarbete. Över en kaffe?

 

Läs mer om medarbetarupplevelse här.

Dela inlägget