People change management

Emma Forsgren

Emma Forsgren

”BOHICA”(= Bend Over Here It Comes Again)

Redan på 80-talet var man förändringstrött. Detta uttryck (hört hos en kund som varit med länge…) vittnar om inställningen till de ständiga omorganisationerna redan då. Förändringarna och inte minst den digitala utvecklingstakten har inte direkt avtagit sedan dess.

Den starkaste konkurrensfaktorn idag är utan tvekan förmågan att anpassa lärande, ledarskap och kultur till den explosionsartade (digitala) förändringstakten. Jag vill dock understryka att det är människors förmåga att förändra sina beteenden, att innovera och lära nytt, som avgör ett företags framgång – inte systemens förträfflighet. 

Jag tycker att vi behöver öka medvetenheten om att förändringsarbete innebär att få människorna med oss. Oavsett vilken förändring det handlar om. Och i synnerhet digitala förändringsprojekt! Det är användarna av det nya systemet som avgör om det kommer att bli en succé eller inte! För företag lägger idag enorma resurser på att ta in nya system med suveräna projektledare och implementationskonsulter.  Men de underskattar ofta vikten av att jobba med att få med människorna på resan.

Träna förändringskraft

Så jag menar att det är HUR vi genomför förändringen som är avgörande! Beroende på vilka  förutsättningar organisationer ger sina medarbetare att träna sina nya beteenden  påverkar om det blir en framgångsrik förändring eller ännu en dikeskörning (BOHICA…). 

Vi på Doings kallar denna typ av förändringsledning för PCM – People Change Management. Eller human Onboarding. Där står engagemanget, kulturen, ledarskapet och beteendeförändringen i fokus.

Boston Consulting Group gjorde en analys av 40 företag som genomfört en digital transformation. De kartlade vilka företag som parallellt arbetade med att förändra kulturen, dvs värderingar och de mänskliga beteendena och vilka som ignorerade att jobba med kulturen. Resultatet är mycket intressant men inte särskilt överraskande: Efter ett år hade, de som fokuserat på att också förändra kulturen, fem gånger högre lönsamhet än de som ignorerat detta (90% kontra 17%). Och vad gäller långvarig lönsamhet (3 år) var siffrorna 79% för de som arbetat med kulturen och 0% för de som inte gjort det. Noll! 

Det är egentligen inte alls förvånande. Tänk dig själv, är det inte troligare att du är positivt inställd till en omfattande förändring av det du är van och kan, om du vet varför förändringen görs? Vad det innebär för dig? I din vardag? För dina arbetsuppgifter? För ditt team? För era kunder? Om du får rätt verktyg?  Och framförallt, om du får utbildning och hjälp på vägen att behålla motivationen, siktet på målet och engagemanget från dina kollegor? 

In med detta i budgeten!

Det låter kanske självklart att prioritera detta men alldeles för många företagsledningar underskattar vikten av att jobba med dessa frågor på ett strategiskt och genomtänkt sätt. Och alldeles för få prioriterar denna typ av investering i sina budgetar! Resultatet blir tyvärr ofta stress, oro, sjukskrivningar och lågt engagemang. När det istället hade kunnat leda till ökad användandegrad, produktivitet, engagemang och lönsamhet. Plus en massa andra härliga effekter som följer när man får en engagerad grupp att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. 

Hör gärna av dig om du vill veta mer hur vi jobbar med PCM hos oss!  

Vi älskar förändring. När den görs på rätt sätt. 😊 

Läs mer här:

Dela inlägget