Att leda förändring – 5 lärdomar från startup-världen

Leila Ljungberg

Leila Ljungberg

Hej bästa kämpande chef!

Särskilt du som kämpar med att skapa mer förändringskraft hos dina medarbetare. Men som har medarbetare som redan idag klagar över överbelastning, som vill ha löneförhöjning så fort en ny arbetsuppgift kommer på tal 🤦‍♂️? Du kämpar antagligen med näbbar och klor för att överleva i det föränderliga landskapet och skulle ge valfri kroppsdel för att få bara lite av den förändringskärnkraft som verkar finnas i de värderingsdrivna start-up bolagen. Lätt för dem, kanske du kan tänka? 😏. Hur ska du få denna tillsynes omöjliga ekvation gå ihop?

Vi kommer båda från startup- och entreprenörsdrivna  organisationer men vi har även varit i stora organisationer som liknar din. Vi tror inte på nya Change Managementprogram, som skall hjälpa oss att göra oss snabbare och effektivare. Vi behöver titta på en helt ny spelplan för att få sakerna att hända på riktigt!

Centralt i startup-världen är att osäkerhet och problem  omfamnas. Inom startupvärlden snackas det inte om innovation eller förändringar. Förändring och utveckling är en del av vardagen, för att överleva och skapa värde. Det är något som finns i deras DNA  (och inte en ny stressfaktor).

Vi tror att vi bara nyttjar en bråkdel av all arbetsglädje som egentligen finns. Det här är egentligen ett problem att älska.  Vi vill dela med oss av några lärdomar från startupvärlden:

  1. Innovera för att överleva: I startupvärlden är innovation inte ett säreget begrepp utan ett naturligt arbetssätt för att överleva. Förändring är inte separerad som ett nytt budgeterat projekt utan hur vi förnyar oss varje dag. Vi säger – skit i innovationshubben ni just planerat att sätta igång och låt innovation bli en del av vardagen istället, i hela företaget!
  2. MVP & Experiment (Minimum Viable Product.): Idén bakom detta är att snabbt som fanken få ut en väldigt basal produkt till användaren/kunden för att se om det flyger eller inte, om den löser ett riktigt problem. Med hjälp av det snabba experimentella tänket – får man se om idéen är värd att lägga mer energi på eller bör avslutas som en lärdom, snabbt.
  3.  Jobba med lärande mål istället för prestationsbaserade mål:  Såsom är brukligt, är mål prestationsbaserade och utvärderande men det är inte nödvändigtvis något som garanterar att vi kommer dit vi vill. I startupvärlden finns så många osäkerheter att det är omöjligt att sätta ett “rätt” mål. Att sätta ett mål som handlar om att utforska ett nytt område är något som engagerar och skapar läromöjligheter snarare än rädslan för att bli bedömd.
  4. Prioritera eller dö: Handlar om att ha mod att säga nej to the juicy stuff – säg nej till den goda apelsinjuicen, den innehåller mest bara socker även om den ser nyttig ut. En av de största utmaningarna idag är att kunna prioritera.  Vi  får eksem av att ALLT skulle vara viktigt att prioritera samtidigt  (vilket man tyvärr ofta hör).  Alternativet är  alltför många aktiviteter/projekt  där inget kommer i mål.  För att inte tala om  stressrelaterade sjukdomar  som kan vara följden.
  5. Love the  problem: Påminn er om varför ni gör det ni gör. Hela tiden! Varför finns ni? Vilket problem skall ni lösa. Varför gör ni den här förändringen? Dessa frågor är centrala i startup-världen men något som man riskerar tappa längs vägen i ett intensivt utvecklingsarbete.

Så, det var fem lärdomar, men hur sätter man igång då?  Ingen har sagt att det är lätt. Men om vi ska ge några råd  till dig som ska driva förändring, skapa ett nytt  förändrings/innovationsklimat eller bara peppa dina medarbetare i  denna snabbrörliga värld  så är det:

  • Börja  litet. Starta med något du har bra kontroll över, ett litet förändringsprojekt, en ny rutin kanske, ett bättre veckomöte.
  • Gör en MVP, ett litet experiment. Tänk att ni lika mycket  ska  lära er vad som INTE fungerar, som VAD som fungerar. Det  är inte ett misslyckande när ni inte uppnår det ni trodde ni skulle uppnå direkt. Det är ett lärande, utveckling.  Dra sedan nytta av det som en seger, som stärker förändringskraften.
  • Försök tänka på problemet/utmaningen som en kul grej, en nöt ni ska knäcka.  Det här handlar om att med små steg  och  ändra  Mindset  i hur ni ser på förändring och innovation.

Puss och kram och lycka till, ring om det är något 🙋‍♂️
/Leila och Tony

Dela inlägget