Pressrelease

Pressmeddelande 2020-04-08

 

 

En månad in i pandemin står vi alla tillsammans inför en ny digital utmaning  

Hur håller vi ut, ihop och igång på jobbet? 

En månad av pandemi och vi har alla insett att vi står inför en helt förändrad värld. Vi måste tänka snabbt, nytt, digitalt och därmed: Hur skapar vi engagemang på distans när vi inte kan träffas fysiskt på arbetsplatsen? Ta del av de tio bästa tipsen där lösningen på utmaningen i företagen mycket handlar om känslor.  

Och det finns inga genvägar – att skjuta upp och ta de här frågorna senare är inte ett alternativ eftersom tappade sugar kostar på i arbetsglädje och resultat. Endast 14 % av alla medarbetare i svenska företag ansåg sig 2017 vara engagerade på sina arbetsplatser (Gallup). Det är tre år sedan och det finns all anledning att tro att långvarigt distansarbete p.g.a. pandemin inte kommer att vända den trenden. 

Vi behöver känna att vi tillhör 

I tider av oro märker vi att våra mest grundläggande behov av trygghet blir tydligare. Oavsett var arbetsplatsen var igår är varje medarbetares känsla av att tillhöra sin arbetsplats även idag helt avgörande för företagets utveckling. Känslan av tillhörighet såväl vid utveckling som vid avveckling, är central.  

Det handlar om människor  

Men, just förändringar är hemmaplan för oss på Doings eftersom vi  är experter på bygga engagemang och få med folk i förändring. 

Varje dag går medarbetare till sitt jobb även om det för många nu handlar om att sitta vid sitt eget köksbord. Det viktiga är att känna tillhörighet” säger Lena Noakssontidigare vd på Wise Consulting och en av grundarna på Doings for a change.” 

 

10 tips för att skapa engagemang och tillhörighet bland medarbetarna på distans. 

Tips 1. Visa handlingskraft! Kommunicera det som sker och återkoppla ofta. Engagemanget och viljan att bidra ökar när det händer saker. Samtidigt bygger det förtroende.  

Tips 2. Var närvarande som chef! Bjud in teamet till digitala snabbmöten – med kamera på. Släpp fåfängan! Det är viktigt att ”ses”. Boka in regelbundna möten ”one to one” med en medarbetare och gör gärna de mötena som ”walk and talk”-möten, ta en digital promenad tillsammans! 

Tips 3. Lyssna efter behov! Lyssna in vilka frågor medarbetarna ställer och fråga efter medarbetarens behov. Fokusera på frågor som: Hur har du det? Vad behöver du? Vem behöver du vända dig till för att få hjälp?’  

Tips 4. Ge utrymme för småprat! Att investera tid i att ses utan att prata om prestationer ör viktigt för att upprätthålla trivsel och välmående. Att prata om vad som händer i arbetet men även i privatlivet eftersom de två delarna hänger ihop mer än någonsin nu.  

Tips 5. Låt medarbetarna vara med! Alla vill och behöver känna att de är med och bidrar för att inte tappa lusten. Låt samtalen vara värdeskapande för alla och bjud in till dialog och bygg utifrån medarbetarnas eget engagemang. 

Tips 6. Prata mycket varför! Människor som känner meningsfullhet kring sin arbetsplats och sina arbetsuppgifter ökar sitt engagemang. Hjälp till att förstärka den känslan. Se till att prata om VARFÖR ni gör det ni gör och vad det ska leda till. 

Tips 7. Hjälp till att skapa rutiner för dagen! Det är förvånansvärt lätt att glömma bort de naturliga pauserna för att äta och röra på sig när man jobbar hemma. Utan pauser sinar energin och också engagemanget. Vad behöver medarbetaren göra för att strukturera upp sin arbetsdag varvad med privatlivet?

Tips 8. Inför en digital hälso-challenge! Friskvård behövs så varför inte kombinera? Sätt en utmaning som ni kommer överens om i teamet med kamera på under utsatt tid. Eller varför inte gemensam digital pausgympa eller yoga? 

Tips 9. Uppmärksamma ergonomin! Du är inte bara ansvarig för medarbetarens psykosociala arbetsmiljö utan även för den fysiska. Dela era bästa (eller sämsta) ergonomitips. 

Tips 10. Glöm inte bort att ha kul! Vi är sociala varelser så vänskapen och småsaker som dagliga nyheter och skvaller och att ha lite kul är det vi saknar. Bjud in till digitala lunchklubbar, digitalt fika eller kör en digital AW med frågesport.  

  

För mer information, vänligen kontakta
Lena Noaksson, grundare och doer inom tillväxt och organisationskultur 
lena.noaksson@doings.se073-333 35 20 

Eva Lindvik, grundare och doer inom ledarskap, kommunikation & beteende
eva.lindvik@doings.se070-786 70 36

Pressbilder: www.doings.se/press 

 

Fakta: Doings LEVA-koncept (LEna och EVA) 

Utifrån den grundläggande strategin, en tro på människors potential och vilja att bidra, utformades LEVA-konceptet med sju principer som Doings samtliga tolv medarbetare följer: 

 1. Värdera tillit före kontroll
  2. Värdera personligt engagemang före dokumenterade kunskaper
  3. Värdera social skills och samarbete före processer och verktyg
  4. Värdera medledarskap före hierarkiskt chefskap
  5. Värdera resultat före arbetsmetod
  6. Värdera handlingskraft och initiativ före detaljplanering
  7. Värdera energi och välmående före att uppnå bästa finansiella resultat  

 

Om DoingsDoings är experter på människor och organisationer i förändring. De vet hur man skapar engagemang och handlingskraft i organisationer för att få alla med på förändringsresan och nå resultat. Och ha kul under tiden! De kallar sig Doers! www.doings.se  

Dela inlägget