Det här är vår metod för att skapa förändring.

Vi kallar den Make it happen!

MAKE IT HAPPEN:  Nyckeln till framgång i förändring är att få alla engagerade och motiverade i förändringsresan. Här jobbar vi bl.a med att definiera syfte och ert Why – Varför gör ni detta? Vilken effekt vill ni uppnå?

”If you want to do it – you can do it!”

MAKE THE CHANGE:  När alla är på tåget är det dags att börja göra förändringarna.Vad ska ni börja göra och vad ska ni sluta göra ? Vilka framgångsfaktorer och hinder finns?

MAKE IT LAST: Nu är det dags för det hårda arbetet. Ingen förändring kommer att bestå om ni inte gör det till en del av er vardag. Ni behöver effektivisera strukturer, belöna rät beteenden och förstärka engagemanget.