Vårt manifest guidar oss i allt vi gör

Vår snabbrörliga och allt mer komplexa värld kräver handlingskraftiga organisationer som hanterar förändringar på ett långsiktig hållbart sätt – som skapar utveckling och höjer konkurrenskraften! Med hjälp av våra principer håller vi siktet inställt på det som är viktigast för oss:

  • Värdera tillit före kontroll
  • Värdera personligt engagemang före dokumenterade kunskaper
  • Värdera relationer och samarbete före processer och verktyg
  • Värdera medledarskap före hierarkiskt chefskap
  • Värdera resultat före arbetsmetod
  • Värdera handlingskraft och initiativ före detaljplanering
  • Värdera välmående före finansiella resultat