Jag föredrar att kalla mig Doer

Bekräftelsejunkie? Jag föredrar Doer!

Eva Lindvik

Eva Lindvik

Det är lika bra att erkänna direkt; jag är en bekräftelsejunky. Definitivt. Jag mår som allra bäst när jag känner mig duktig. Det driver mig i mycket av det jag gör. Allt ifrån de avancerade lekarna på barnkalasen till bjudningarna hemma för halva bygden. Det är inte för att jag njuter särskilt mycket av  barnkalas. Verkligen inte! Det är mest för att jag är så jäkla nöjd med mig själv efteråt. För att jag bekräftar mig själv! Eller att få den där vd:n jag coachar, att ta tag i en svår fråga. Det är inte bara för att jag njuter av att utveckla andra. Det är också för att det fyller mig med bekräftelse.

Jag inser hur osvenskt det säkert är att dra ner brallorna och erkänna det. Någon till och med tycker att det är lite fult? Det är säker mera ädelt och fint att beskriva det som drivkrafter att göra gott för andra, eller något sånt. Och det är det ju. Också. Men i grunden har jag ett stort behov av att känna mig nöjd med mig själv. Och det är dessa, och många fler, handlingar som hjälper mig att bekräfta mig själv. Genom att göra och få saker gjort!

Utvecklingen framöver är svår att förutsäga. Det enda vi vet är att det går fortare och fortare. Förändring är ett normalläge numera, det känner alla till och därför är framtiden svår att planera för. Gemensamt utgångsläge är att vi måste vara redo och handlingskraftiga för att vara konkurrenskraftiga idag. Det är som bekant inte de stora fiskarna som äter de små, utan de snabba som äter de långsamma. För det krävs också mod. Mod att våga testa, utan att 100% säkert veta utgången. Mod att ta en eventuell dikeskörning och lära sig av det för att göra rätt nästa gång.

Jag väljer därför att slänga bekräftelsesnacket i väggen och istället kalla mig för en Doer. Jag GÖR saker, får saker gjorda, och mår bra av det! I förändringsarbete sker själva förändringen när ord och strategi omsätts i handling. Själva görandet skapar en snöbollseffekt. Det är en tillfredsställande känsla av att vara igång. Självförtroendet ökar; vi kan! Lusten till förändring vaknar; vi vill! Då händer det grejer!

Oavsett drivkraften bakom visar det sig att själva görandet inte bara uppskattas av mig själv, det är högt efterfrågat hos våra kunder också. För att det skapar effekt och för att det är mycket roligare och mer utvecklande.

Så lämpligt. Därför har vi valt att bygga den huvudsakliga delen av på vår affär på görandet. Vi kallar oss Doers.

Dela inlägget


Emma Forsgren

Framtidsskills är People skills

Framtidsskills är People skills

Emma Forsgren

Emma Forsgren

I och med vår tids rafflande digitaliserings- och automatiseringstakt kommer uppskattningsvis hälften av dagens arbeten att försvinna inom tio till tjugo år. Betyder det här att hälften av oss blir arbetslösa? Nope, det tror inte jag.

Det innebär att jobben framöver byter skepnad, precis som de gjort i samband med andra stora förändringar genom historien. Istället för massarbetslöshet kommer vi att kunna jobba med viktigare och mer givande saker. Många av oss kommer tack vare den nya tekniken att kunna ägna betydligt mer tid åt det vi helst av allt vill men ofta inte hinner i den grad vi önskar – verksamheten och människorna i den. Men det gäller att vi anpassar oss.

Historiskt har arbetslivet alltid förändrats och det har alltid funnits ett motstånd och en rädsla för det nya och okända. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och idag handlar det snarare om en konstant förändring och anpassning till det nya. Den som stannar upp är körd. Anpassar du dig inte är du bokstavligen omsprungen och bortglömd inom kort.

Framtiden, i konkurrens med robotar och annan teknik, kommer att innebära andra kompetenskrav än idag. Vi vet ännu inte vilka alla dessa kompetenser och yrken är. Förutom en stor dos teknologiskt kunnande är jag övertygad om att det är de mänskliga egenskaperna, som förmågan att lyssna, tolka känslor och nyanser, kritiskt tänkande och kreativitet som kommer att vara en framgångsfaktor hos både medarbetare och ledare framöver. Behovet av att bli engagerad, bekräftad och ingå i ett mänskligt sammanhang går aldrig att digitalisera bort.

Vad gäller framtidens arbetsgivare räcker det förstås inte att bara anpassa sig efter den teknologiska utvecklingen och skaffa digitalare arbetsverktyg eller produkter och tjänster. Dagens unga har höga krav på sina arbetsgivare i form av ledarskap, kultur, värderingar och utveckling för att nämna några och dragkampen om talangerna kommer bara att bli tuffare. Lägg därtill att vårt digitala samhälle innebär en helt annan flexibilitet kring arbetssätt, organisationsstrukturer och kommunikation. Dessutom en ofrånkomlig transparens och snabb spridning av både det man gör bra och mindre bra (det senare betydligt snabbare). Så det gäller att värdera de mänskliga kompetenserna lika högt som de teknologiska och prioritera dessa frågor i verksamheten för att inte bli bortvald av kräsna och välinformerade kunder och arbetstagare.

Utvecklingen har aldrig gått så snabbt som nu och osäkerheten om framtiden är stor. Den som lever får se men två saker kan vi vara säkra på: Förändra dig eller bli omsprungen. Och mänsklighet kommer att vara viktigast av allt.

Vid tangenterna – Emma Forsgren

Dela inlägget


Anna Hamilton

Geeks go human!

Geeks go human!

Anna Hamilton

Anna Hamilton

Jaså, Data Scientist har blivit utnämnt till det sexigaste yrket enligt Harvard Business Review? Hurra! Äntligen har dessa heta geeks även tagit sig in på organisationsnivå. Som jag har längtat efter dem! Finns det något mer steamin´ än att underbygga sina goda teser kring investeringar i sin personal med faktiska data? Nope. Välkommen käraste People Analytics.

Idag har vi möjligheterna att skapa riktigt bra beslutsunderlag genom tillgång till data. Nu gäller det bara för alla oss att använda ”People Analytics” på rätt sätt. Är du rätta typen för det? Nedan följer två påståenden för dig att ta ställning till:

  1.  People Analytics ska användas i syfte att mäta HR, för HRs skull. Mottagaren och syftet får gärna vara lite otydligt men bara man mäter väldigt mycket under lång tid som sedan presenteras i form av 75 powerpoints med många komplexa cirkel- och pajdiagram blir det bra. Allt för att impa på chefen. Börja gärna med att ta in sjukt många offerter från olika stora systemleverantörer för att sedan vänta med analysen tills att allt är implementerat och klart.
  1.  People Analytics är helt oanvändbart och onödigt om det inte från början från ledningsnivå finns ett väl definierat och uttalat fokusområde eller en utmaning som man vill arbeta med. Det som ska läggas mest tid på är förarbetet där det ska definieras vad man vill uppnå med förändringen och vilka parametrar man vill mäta på. Om man sedan landar i att ta in offerter från stora systemleverantörer eller att använda en gratis app eller för den delen ett exceldokument för att mäta ex vis engagemang hos medarbetaren spelar mindre roll.

Stämmer du in i påstående nr 1 kan du sluta läsa nu. Hejdå och tack för din tid.

Stämmer påstående nr 2 bättre är du nåt på spåren! Här kan du verkligen göra nytta för din verksamhet genom att via reell data visa på beslutsunderlag för hur ni i företaget ska kunna göra rätt investeringar i er personal. Grattis!

Tro nu inte bara för att du nu kommit till insikt om att det finns möjlighet att bevisa och underbygga dina teser med data att du är klar. Det är stor skillnad på att rapportera och analysera. People Analytics måste sättas i relation till något annat för att ge effekt. Att mäta på parametrar som sedan kan visa på ex vis kostnader av produktionsbortfall vid låg motivation kan ge bra beslutsunderlag till att antingen lyfta eller avveckla lågpresterare.

Att sedan förstå att jobbet måste göras av dig själv är nästa steg. Om det vore så enkelt som att köpa in en färdig paketlösning vore saken biff men riktigt så lätt är det inte.  Åtminstone inte på de områdena som rör t ex hur ni behåller era bästa medarbetare eller hur mycket den där 3-dagarskursen på fina spa-hotellet egentligen gav kopplat till er lönsamhet.

Så för att People Analytics skall ge dig det värde du behöver krävs det en del av av dig och din organisation. Men, då kan du å andra sidan räkna med tokbra Return on Investment eftersom ni gjort jobbet själva och då är det mycket mer sannolikt att beteendet hänger kvar.

Några tips för att lyckas:

  • Se till att du har ett glasklart syfte och en väl definierad mottagare för mätningen
  • Utgå från verkliga utmaningar och mät inte för mätandets skull
  • Om du ska mäta på mer abstrakta delar såsom ex vis performance management, utfall av utbildning eller hur du ska få nyckelmedarbetare att stanna krävs det att du först definierar och isolerar beteenden eller parametrar för vad som är relevant för just er.
  • Försök att hitta mätetal och KPIer som redan finns i bolaget genom att fråga IT, Löneavdelningen, Marknad, Ubildningsadmin, Accounting etc. Sannolikt finns där en guldgruva och du slipper investera i stora system.
  • Sätt KPIer i relation till personalekonomi för att lägga grund för rätt beslut i personalinvesteringar.

Läs mera här eller här, om du är intresserad.

Vid pennan/ Anna Hamilton

Dela inlägget