Vi är experter på människor och organisationer i förändring

 

Vår snabbrörliga och allt mer komplexa omvärld kräver handlingskraftiga organisationer som hanterar förändringar på ett långsiktig hållbart sätt som skapar utveckling och höjer konkurrenskraften!

I vårt eget bolagsbygge och i utvecklingsprojekt hos våra kunder har vi identifierat 7 stycken grundprinciper för att utveckla en hållbar organisation som möter framtidens behov. Det har kommit att bli vårt LEVA-manifest:

 

  1. Värdera tillit före kontroll
  2. Värdera personligt engagemang före dokumenterade kunskaper
  3. Värdera social skills och samarbete före processer och verktyg
  4. Värdera medledarskap före hierarkiskt chefskap
  5. Värdera resultat före arbetsmetod
  6. Värdera handlingskraft och initiativ före detaljplanering
  7. Värdera energi och välmående före att uppnå bästa finansiella resultat

 

Vårt löfte:

För dig som vill få saker att hända

är vi en konsultverksamhet som säkerställer att din förändring lyckas

genom att utveckla struktur, kultur, kommunikation och beteenden som främjar att alla vill, vågar och kan. Och gör!

 

Vår bakgrund:

Doings, en del av House of Impact AB, växte fram ur behovet att utmana HR- och ledarskapsbranschen. Dessa tjänster bör effektiviseras väsentligt så att de möter organisationers behov av att vara i ständig utveckling och hålla hög konkurrenskraft. Vi vill erbjuda kunderna dessa tjänster i en ny förpackning.

Paketeringen stavas Förändringsledarskap, där de mänskliga kompetenserna är nyckeln till framgång. Vi vill skapa en rörelse där det handlar om att framtidssäkra organisationer genom att utveckla maximala People Skills hos varenda kotte!

Vår övertygelse är att det viktigaste i en förändring är att visa på handlingskraft -att bli en Doer! Vårt fokus är därför på själva görandet. Vi hjälper dig att komma igång, att få saker gjorda. Vi vill skapa en DO-OCHRACY! Häng med oss!

LET´S DO THIS!